Đang gửi...
Thời gian 26/10/2021 2:59 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Hệ thống văn bản

STT Tiêu đề
1 Kế hoạch tổ chức Đại Hội Đại Biểu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (lần thứ 5, khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2021)
3 Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (lần thứ 8, khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2021)
4 Hướng dẫn Thi đua khen thưởng của Hội SVC Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2021
5 Quyết định ban hành Quy chế công nhận "Cây cổ thụ có giá trị lịch sử văn hoá"
6 THÔNG BÁO: Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (20.1.2021)
7 Hội Sinh vật cảnh Việt Nam lên kế hoạch phát hành Lịch treo tường 2021
8 Hướng dẫn Quy định xét khen thưởng và các hình thức vinh danh, công nhận của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
9 Đề án nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng
10 Khuyến cáo Hội viên SVC về việc mua bán Lan đột biến
11 Điều lệ hội SVC Việt Nam
12 Nghị quyết số 41/2020/NQ-HSVC Hội nghị BCH lần thứ 4, khoá 6, nhiệm kỳ 2017-2021
13 Nghị định 41/2020/NĐ-CP ký ngày 8/4/2020 về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
14 Chương trình phối hợp giữa Bộ NN & PTNT và Hội SVC Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 số 3497/CTPH-BNN-HSVC
15 Quyết định số 90/2019/QĐ-HSVC Ban hành quy chế công nhận "Cây cổ thụ có giá trị Lịch sử - Văn hóa"
  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam