Đang gửi...
Thời gian 27/09/2023 9:13 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Ban chấp hành Hội

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM

KHOÁ VII – NHIỆM KỲ 2022 – 2026

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ, NƠI LÀM VIỆC

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Hữu Vạn

Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội SVC Việt Nam khóa VI, VII

0913.287955

2

Ông Nguyễn Sáng Vang

Thạc sỹ

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam, Trưởng Ban kiểm tra

0917.317677

3

Ông Lê Quốc Doanh

PGS.TS

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam,

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

0913.234754

4

Ông Nguyễn Văn Thiện

Đại học

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0896.427689

5

Ông  Nguyễn Văn Phụng

Đại học

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó CT Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội Ngành nghề Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh

0908.862560

6

Ông Nguyễn Gia Thọ

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội SVC Việt Nam;

Chủ tịch Hội SVC TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nghệ nhân SVC Việt Nam 

0913.248755

7

Ông Nguyễn Tất Diên

Đại học

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó CT Hội SVC Việt Nam,

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nghệ An

0913.273805

8

Ông Trương Văn Sáu

Đại học

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Vĩnh Long

0913.672529

9

Ông Phạm Ngọc Tạo

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0912.550117

10

Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh

Thạc sĩ

Uỷ viên Ban Thường vụ, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hội SVC Việt Nam

0913.287528

11

Ông Nguyễn Duy Lượng

Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam

0903.412737

12

Ông Trần Thế Hùng

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC Q. Gò Vấp, Tp. HCM

0902.864071

13

Ông Đặng Văn Đông

PGS.TS

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban hoa & Cây cảnh Hội SVC Việt Nam; Phó Giám đốc Viện Rau quả TW

0913.562265

14

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Đại học

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn phát triển SVC

0904.133628

15

Ông Ma Quang Trung Trung

Thạc sỹ

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Trung tâm HTCGKHCN SVC&PTNT

0913.287049

16

Ông Vũ Văn Liết

GS.TS

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Viện Nghiên cứu phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

0912.006399

17

Ông Lê Văn Hoà

GS.TS

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC Tp. Cần Thơ

0904.901798

18

Ông Nguyễn Đức Bình

Đại học

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam, Phó Ban kiểm tra

0913.289448

19

Bà Đoàn Ngọc Mai

Đại học

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bến Tre, Phó Ban kiểm tra

0913.965317

20

Ông Đinh Văn Vui

Đại học,

AHLĐ

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, AHLĐ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Suối tiên – TP Hồ chí Minh

0903.803356

21

Ông Phạm Quang Vinh

Đại học

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0964.948888

22

Ông Lê Trung Hưng

Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Bắc bộ

0983.963799

23

Ông Nguyễn Sinh Tiến

Đại học

Uỷ viên Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nam Định

0983.202256

24

Ông Vũ Văn An

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Làm vườn & SVC tỉnh Sơn La

0912.577306

25

Ông Vũ Tuấn Anh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Cây xanh, Công viên tỉnh Quảng Ninh

0913.523522

26

Ông Nguyễn Huy Ánh

 Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC TP. Hải Phòng

0912.402235

27

Ông Trần Thanh Bình

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Nghệ nhân SVC tỉnh Nam Định

0987.645186

28

Ông Lê Xuân Cảnh

Tiến sỹ, Bác sỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương

0912.390760

29

Ông Nguyễn Văn Chiêu

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tuyên Quang

0912.504154

30

Ông Nguyễn Như Chinh

Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam

0913.006873

31

Ông Phạm Văn Chính

 Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tiền Giang, Uỷ viên Ban Kiểm tra

0911.461079

32

Ông Lò Văn Chỉnh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lai Châu

0913.075235

33

Ông Phạm Văn Chương

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Nhà vườn SVC tỉnh Thái Bình

0912.244369

34

Ông Bùi Văn Công

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Nhà vườn SVC tỉnh Tiền Giang

 

35

Ông Ngô Quang Đê

GS.TS

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0982.981150

36

Ông Nguyễn Đức Dũng

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lâm Đồng

0913.865147

37

Ông Lê Văn Dũng

 Doanh nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Doanh nhân, Nhà vườn SVC Dũng Tân, Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Nguyên

0984.381525

38

Ông Hoàng Ngọc Đường

Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC Bắc Kạn

0982.012882

39

Ông Nguyễn An Hà

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Giám đốc khu du lịch Thới An Đông, Cần Thơ

0913.747541

40

Ông Đặng Văn Hà

PGS.TS

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan, Đại học Lâm nghiệp

0972.481159

41

Ông Nguyễn Chí Hà

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Vi sinh ALFA

0932.223979

42

Ông Nguyễn Xuân Hà

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Nhà vườn SVC tỉnh Bình Định

 

43

Ông Lê Thanh Hà

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Ninh

0986.389888

44

Ông Nguyễn Văn Hài

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội SVC Tp. Hà Nội, Uỷ viên Ban Kiểm tra

0912.144233

45

Ông Phạm Ngọc Hải

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Nguyên

0915.209637

46

Ông Ngô Văn Hanh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hải Dương

0387.753219

47

Ông Nguyễn Tiến Hanh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch CLB Đá quý, Đá phong thủy, Tranh tương dân gian, Gỗ mỹ nghệ Tp Hải Phòng.

0985.572268

48

Ông Lê Đình Hiền

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Doanh nghiệp SVC Đắk Lắk

0888.847999

49

Ông Đỗ Xuân Hoan

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lào Cai

0973.999889

50

Bà Nguyễn Thị Hoàng (Ny)

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Trường nghề Bonsai Thanh Tâm

0913.786167

51

Ông Lê Văn Hoành

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thanh Hoá, Doanh nhân SVC tỉnh Thanh Hóa

0913.026168

52

Ông Lê Hùng

 Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bạc Liêu

0913.892151

53

Ông Chu Mạnh Hùng

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Nhà vườn SVC TP. Hà Nội

0903.443792

54

Ông Nguyễn Quang Hưng

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó CT Hội SVC TP. Cần Thơ

0913.973318

55

Ông Lâm Văn Khải

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Uỷ viên BCH Hội SVC tỉnh Kiên Giang

0947.201258

56

Ông Đinh Đức Kháng

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội Làm vườn & SVC tỉnh Hòa Bình

0373.285361

57

Ông Lê Hữu Khánh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bắc Giang

0396.931328

58

Ông Trần Văn Khởi

Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Giám đốc Trung tâm HTCG KHCN SVC&PTNT

0912.077140

59

Ông Trịnh Đình Khuyến

Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Giám đốc Viện Sinh vật cảnh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

60

Ông Lê Đức Kỳ

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bắc Ninh

0915.479776

61

Ông Hoàng Hồng Lạc

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Uỷ viên Ban Kiểm tra

0978.496666

62

Ông Nguyễn Trung Lạc

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Ninh Bình

0913.292409

63

Ông Nguyễn Phước Lộc

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC Tp Sa Đéc, Giám đốc khu Du lịch Làng Hoa cảnh Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

0913.887345

64

Ông Nguyễn Văn Lộc

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Long An

0913.730475

65

Ông Nguyễn Thế Long

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tây Ninh

0918.383894

66

Ông Hồ Quang Long

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hải Dương

0912.091634

67

Ông Bùi Xuân Lý

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Định

0913.429699

68

Ông Ngô Hùng Mạnh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hưng Yên

0913.588486

69

Ông Đặng Đức Mạnh

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Kon Tum

 

70

Ông Lại Quang Miên

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Bình

0913.118259

71

Ông Đào Xuân Minh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội SVC & LV tỉnh Phú Thọ

0966.130458

72

Ông Nguyễn Công Minh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Phước

 

73

Ông Phạm Văn Muộn

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Ninh Thuận

0913.882058

74

Ông Nguyễn Văn Nam

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lạng Sơn

0829.166888

75

Ông Nguyễn Tuấn Nam

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội Gà tre Bắc Tít

0902.198833

76

Ông Nguyễn Quang Nga

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC TP. Đà Nẵng

0903.509154

77

Bà Lê Thị Nga

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0977.922688

78

Ông Lê Văn Ngọc

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Dương

0913.954757

79

Ông Nguyễn Tiến Ngữ

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Bình

0913.295525

80

Ông Nguyễn Ngọc Nguyên

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Đá cảnh, Đá phong thuỷ Việt Nam

0903475757

81

Ông Tạ Hoàng Nguyên

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Cà Mau

Phó Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam

0913.893127

82

Ông Trần Bảo Phát

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Ngãi

0914.017795

83

Ông Vũ Mai Phong

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ecopark, Chủ tịch Tổng Công ty EcoPM

0904.175045

84

Ông Cao Văn Phú

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Công ty Cao Phú Thịnh,

0903.839726

85

Ông Vi Văn Phước

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Cao Bằng

0987.684055

86

Ông Nguyễn Nhân Phượng

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Cty Giấy Phú Giang

0912.224199

87

Ông Vũ Văn Quân

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Nông trại Cá Koi TP. Hải Phòng

0989.358359

88

Ông Nguyễn Văn Quang

10/10

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

0974.511589

89

Ông Trần Duy Quý

GS.TS

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội Hoa Lan TP. Hà Nội

0913.232858

90

Ông Vũ Văn Sang

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC Đồng Nai

0917.874345

91

Ông Phan Thanh Sang

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt

0981.324499

92

Ông Dương Văn Sinh

Đại học

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Vĩnh Phúc

0989.852468

93

Ông Đỗ Văn Sơn

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

 

94

Ông Nguyễn Thành Tài

Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đồng Tháp

0918.973938

95

Ông Nguyễn Trí Tâm

Nghệ Nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh An Giang

0913.971826

96

Ông Nguyễn Đình Tâm

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch CLB Bonsai tỉnh Vĩnh Long

0913.843559

97

Ông Trần Ngọc Thanh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Định

0913.440675

98

Ông Chu Thái Thành

Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Việt Nam Hương sắc

0965.570275

99

Ông Nguyễn Văn Thành

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, CLB Nghệ nhân SVC tỉnh Ninh Bình

0961.752222

100

Ông Nguyễn Đình Thi

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Yên Bái

0945.755308

101

Ông Phan Văn Thìn

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Nhà vườn SVC tỉnh Nam Định

0915.918739

102

Ông Trần Ngọc Thịnh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Giang

0915.415420

103

Ông Nguyễn Đức Thuận

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội Chim Chào mào miền Bắc

0916.855666

104

Ông Lê Thành Trí

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC Sóc Trăng

0913.983562

105

Bà Tô Thị Trinh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Đá cảnh, đá phong thủy Việt Nam

0912.391997

106

Ông Nguyễn Văn Trinh

Sỹ quan

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC TX An Khê, tỉnh Gia Lai

0935.237357

107

Ông Đào Quang Trịnh

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Châu Giang – Hải Phòng

0855.050562

108

Ông Lê Văn Trữ

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó chủ tịch Hội SVC tỉnh Trà Vinh

0944.479959

109

Ông Nguyễn Văn Trúc

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Phú Yên

0913.445104

110

Ông Trần Mạnh Tuấn

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phụ trách cổng thông tin điện tử; Thư ký Chủ tịch Hội

0975.778877

111

Ông Trần Minh Tuấn

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Nhà vườn SVC tỉnh Bến Tre

0908.919259

112

Ông Huỳnh Thanh Tuyên

Nghệ nhân

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Nghệ nhân SVC tỉnh Bình Định

0914.955599

113

Ông Nguyễn Hữu Tuyên

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, UV Ban kiểm tra Hội SVCVN

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đắk Lắk

0913.435398

114

Ông Trần Văn Tuyến

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Doanh nhân & Nhà vườn SVC tỉnh Hà Nam

0913.589788

115

Ông Lê Văn Ư

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thanh Hóa

0912.602546

116

Ông Nguyễn Ngọc Văn

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Hội SVC Việt Nam

0989.392102

117

Ông Hoàng Hữu Vỹ

Đại học

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học, mỹ thuật SVC – Hội SVC Việt Nam

0903.475619

1/ Đại hội thống nhất bầu số lượng ủy viên BCH khóa VII: 135 ủy viên;

2/ Số ủy viên BCH khóa VII bầu tại Đại hội: 120 ủy viên;

3/ Số ủy viên BCH khóa VII được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ: 15 ủy viên

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam