Đang gửi...
Thời gian 09/08/2022 4:45 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Ban chấp hành Hội

1

NGUYỄN TRÍ TÂM

Ủy viên BCH, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh An Giang

0913.971826

tritamlxag@gmail.com

2

LÊ HÙNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bạc Liêu

0913.892151

 

3

LÊ HỮU KHÁNH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bắc Giang

0356.471866

yenich59@gmail.com

4

ĐẶNG CÔNG HƯỞNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bắc Ninh

0947.001198

dangconghuong@gmail.com

5

ĐẶNG NGỌC MAI

Ủy viên BCH, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bến Tre

0913.965317

maithy03258@gmail.com

6

ĐOÀN MINH CHIẾN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Dương

0983.670520

doanminhchien45@gmail.com

svcbinhduong@gmail.com

7

NGUYỄN QUANG HƯNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC Tp Cần Thơ

0913.973318

nqhung.svcct@yahoo.com

8

NGUYỄN QUANG NGA

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC Tp Đà Nẵng

0903.509154

ngocsvcdn@gmail.com

quockhanh1@gmail.com

9

NGÔ MINH KHA

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đăk Lăk

0906.517740

mctanvan@gmail.com

10

VŨ VĂN SANG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đồng Nai

0917.874345

vuonhoabh@yahoo.com

11

NGUYỄN THÀNH TÀI

Ủy viên BCH, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đồng Tháp

0918.973938

hoilamvuon.dongthap@gmail.com

thanhtainnhcl@gmail.com

hoisinhvatcanhdongthap@gmail.com

12

NGUYỄN VĂN TRINH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC Thị xã An Khê, Gia Lai

0935.237357

13

NGUYỄN MẠNH THÙY

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Giang

0985.920661

hoicuutnxphg@gmail.com

14

NGUYỄN CẢNH HƯNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam

0813.026888

ndbinhhanam@gmail.com

15

NGUYỄN ĐÌNH HỢI

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Tĩnh

0913.294313

16

NGÔ VĂN HANH

Ủy viên BCH, Phó Ban KT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hải Dương

0387.753219

ngovanhanhhd@gmail.com

17

NGUYỄN HUY ÁNH

Ủy viên BCH, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC Tp Hải Phòng

0912.402235

sinhvatcanhhp@gmail.com

18

ĐINH ĐỨC KHÁNG

Ủy viên BCH, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội LV & SVC tỉnh Hòa Bình

0373.285361

0912.359943

nguyenquanghoahb@gmail.com

19

NGÔ HÙNG MẠNH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hưng Yên

0913.588486

hmanhlhh@gmail.com

20

NGUYỄN ĐÌNH HUẤN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Khánh Hòa

0913.400899

svckhanhhoa@gmail.com

vanhuong@longphutourist.com

21

NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Kiên Giang

0913.630996 – 0977266621

triphuongkg@gmail.com

22

ĐẶNG ĐỨC MẠNH

Ủy viên BCH, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Kon Tum

0978.705052

23

LÒ VĂN CHỈNH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lai Châu

0913.075235

hahuonggiangyb@gmail.com

congtydinhquan@gmail.com

24

NGUYỄN VĂN NAM

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lạng Sơn

0829.166888

namcayls@gmail.com

25

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lâm Đồng

0913.865147

nguyenducdungdl@yahoo.com.vn

26

NGUYỄN VĂN LỘC

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Long An

0913.730475

hndangson@gmail.com

27

NGUYỄN TRUNG LẠC

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Ninh Bình

0913.292409

trungkien4482@gmail.com

trunglacsvcninhbinh@gmail.com

28

PHẠM VĂN MUỘN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC, tỉnh Ninh Thuận

0913.882058

muonvhxh@gmail.com

29

NGUYỄN TIẾN NGỮ

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Bình

0913.295525

cuongttbtxhqb@gmail.com

 

30

TRẦN BẢO PHÁT

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Ngãi

0914.017795

pbtrinh@pdu.edu.vn

mrthuanqn@gmail.com

sinhvatcanhquangngai@gmail.com

31

LÊ THANH HÀ

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Ninh

0913.537555

ttbaotonsvcqn@gmail.com

thanhntqni@gmail.com

32

HUỲNH THÀNH HIỆP

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Sóc Trăng

0913.890010

sinhvatcanhst@gmail.com

33

VŨ VĂN AN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội Ngành nghề NN tỉnh Sơn La

0912.577306

thienvuthu@gmail.com

34

NGUYỄN THẾ LONG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tây Ninh

0918.383894

35

LẠI QUANG MIÊN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Bình

0971.536599

thaibinhsinhvatcanh@gmail.com

36

ĐINH VĂN THỂ

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Nguyên

0913.509365

hoisvctinhthainguyen@gmail.com

37

HÀ GIANG SƠN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thanh Hóa

0985.914.407

svclevanu1946@gmail.com

38

NGUYỄN HỮU VẤN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thừa Thiên – Huế

0935.228799

39

PHẠM VĂN CHÍNH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tiền Giang

0911461079

hathanhbinh1958@gmail.com

40

NGUYỄN VĂN XUÂN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Trà Vinh

0353.626234

41

NGUYỄN VĂN CHIÊU

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tuyên Quang  

0912.504154

nguyenvanchieu50@gmail.com

42

NGUYỄN VĂN MẪN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Vĩnh Long 

0984.076.994

kieungadcl@gmail.com

43

TRẦN ĐÌNH CẦU

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Vĩnh Phúc

0913.284.074

tranduccau2010@gmail.com

44

NGUYỄN ĐÌNH THI

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Yên Bái

Đang xác minh

45

LÊ THỊ NGA

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC Tp Bà Rịa - Vũng Tàu

0977.922688

lenga101963@gmail.com

46

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam

0913.289448

ndbinhhanam@gmail.com

47

PGS.TS NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0912.066216

tamki54@gmail.com

48

HOÀNG MINH CHÍNH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0903.412844

49

NGUYỄN VĂN CÔNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0913.052075

50

ĐINH VĨNH CƯỜNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0977.808766

dinhvinhcuong@gmail.com

51

LÊ HỮU DŨNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0903.802797

52

TRẦN VIỆT DŨNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0903.403270

53

GS.TS NGÔ QUANG ĐÊ

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0982.981150

54

ĐỖ VĂN HÀI

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC TP Hà Hội

0912.144233

haicaycanhhn@gmail.com

55

NGUYỄN GIA HIỀN

Ủy viên BCH, Ủy viên BKT Hội

Phó Chủ tịch Hội SVC TP Hà Nội

0967.795885

nguyengiahien1954@gmail.com

56

BÙI VĂN HIỆP

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

UV Ban Thường vụ Hội SVC Tp Hải Phòng

0913.242638

57

ĐINH VĂN HÒA

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam

0976.144693

58

PGS.NGUT LÊ VĂN HÒA

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0904.901798

lvhoa@ctu.edu.vn

59

LÊ VĂN HOÀNH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0913.026168

 

60

TRẦN THẾ HÙNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

0902.350819

htx.hoakienggovap99@gmail.com

61

TRẦN VĂN KHỞI

GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0912077140

trvkhoi@gmail.com

62

HỒ QUANG LONG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hải Dương

0912.091634

hoquanglonglhh@gmail.com

 

63

BÙI XUÂN LÝ

Ủy viên BCH, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Định

0913.429699

lyvhbd@gmail.com

64

NGUYỄN CÔNG MINH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn Sinh vật cảnh

0913.979817

65

TRẦN VIẾT MỸ

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP Hồ Chí Minh

0903.938444

66

VÕ HOÀI NAM

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn Sinh vật cảnh

0982.877799

67

TẠ HOÀNG NGUYÊN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Cà Mau

0913.893127

tahoangnguyen@gmail.com

68

VƯƠNG XUÂN NGUYÊN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chánh văn phòng Hội SVC TP Hà Nội

0846.460404

a0912563309@gmail.com

69

NGUYỄN THỊ HOÀNG NY

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

028.37040016 -093.2067711

bonsaithanhtam@yahoo.com

70

NGUYỄN NHÂN PHƯỢNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Đá quý Việt Nam  

0222.3871777  - 0912.224199

phusonresort@gmail.com

71

ĐOÀN XUÂN PHƯỢNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nam Định

0985.600999

72

GS-TS TRẦN DUY QUÝ

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0913.232858

tranquy190348@gmail.com

 

73

PHAN THANH SANG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch HH Hoa Lan Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

0907.852111

info@ysaorchid.com.vn

74

ĐỖ VĂN SƠN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

0913.217758

75

GS-TS NGUYỄN QUANG THẠCH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Nhà Khoa học

nguyenthachshnn@gmail.com

0913.560164

 

76

HỒ NGỌC THĂNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam,

Doanh nhân

0911.868999

3903.444557

77

LÊ VĂN THIỆN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn Sinh vật cảnh

0967.614789

78

NGUYỄN DUY TIẾP

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC TP Hải Phòng

0946.660386

sinhvatcanhhp@gmail.com

79

HOÀNG XUÂN TRƯỜNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP Sơn Tây

0925.413399

80

NGUYỄN HUY TRƯỞNG

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Bình

0913.555602

phamcuongpth@gmail.com

81

TRẦN MINH TUẤN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bến Tre

0908.919259

82

HUỲNH THANH TUYÊN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn SVC Tuyên Mỹ Linh

0914.955599

83

LÂM NGỌC VINH

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0908.202122

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam