Đang gửi...
Thời gian 17/06/2024 5:38 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Tạp chí Việt Nam Hương Sắc

https://tapchivietnamhuongsac.vn/

1.

 

 TS. CHU THÁI THÀNH

Nhà báo

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Việt Nam Hương sắc

0965.570275

0243.2323660

tcvnhs@gmail.com

2

TRẦN MẠNH TUẤN

Nhà báo

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Trưởng phòng Truyền thông - Hành Chính

0975778877

0243.2323660

tcvnhs@gmail.com

3

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA

Kế toán trưởng

0985.895567

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

4

PHẠM THỊ THU HÀ

Nhà báo

Trưởng phòng Tạp chí in, điện tử và Trị sự

0913.541017

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

     
  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam