Đang gửi...
Thời gian 06/12/2022 9:26 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Tạp chí Việt Nam Hương Sắc

1.

 

 

 TS. CHU THÁI THÀNH

Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Việt Nam Hương sắc

0965.570275

0243.2323660

tcvnhs@gmail.com

2

TRẦN MẠNH TUẤN

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Quản trị Cổng thông tin điện tử Hội SVC Việt Nam, Tạp chí Việt Nam Hương sắc

0975778877

0243.2323660

tcvnhs@gmail.com

3

NGUYỄN THỊ THÚY

Kế toán trưởng

0386032575

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

4

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Phóng viên Tạp Chí Việt Nam Hương sắc

0985704259

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

 

 

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam