Đang gửi...
Thời gian 09/08/2022 6:18 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Tạp chí Việt Nam Hương Sắc

1.

 

 

 NGUYỄN THẮNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hương sắc

0976.725555

0243.2323660

tcvnhs@gmail.com

.2

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Phó Tổng biên tập Tạp Chí Việt Nam Hương sắc

0988.439006

tcvnhs@hmail.com

 

3. THANH XUYÊN

Kế toán, trị sự Tòa soạn Tạp Chí Việt Nam Hương sắc

0989.669281

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

 

4. NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Phóng viên Tạp Chí Việt Nam Hương sắc

0985704259

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam