Đang gửi...
Thời gian 25/02/2024 4:20 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Tạp chí Việt Nam Hương Sắc

https://tapchivietnamhuongsac.vn/

1.

 

 TS. CHU THÁI THÀNH

Nhà báo

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Việt Nam Hương sắc

0965.570275

0243.2323660

tcvnhs@gmail.com

2

TRẦN MẠNH TUẤN

Nhà báo

Ủy viên BCH Hội SVC Việt Nam

Quản trị Cổng thông tin điện tử Hội SVC Việt Nam, Tạp chí Việt Nam Hương sắc

0975778877

0243.2323660

tcvnhs@gmail.com

3

NGUYỄN THỊ THÚY

Kế toán trưởng

0386032575

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

4

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Nhà báo

Phóng viên Tạp Chí Việt Nam Hương sắc

0985704259

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

5

ĐÀO PHÚC THỊNH

Phóng viên

Tạp chí Việt Nam Hương sắc

 

0986.504851

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam