Đang gửi...
Thời gian 09/08/2022 5:57 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãnh đạo Hội

1

ÔNG NGUYỄN HỮU VẠN

Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0913.287955

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

2

ÔNG NGUYỄN GIA THỌ

Phó Chủ tịch TTr Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP Hà Nội

0913.248755

gialong189@gmail.com

3

ÔNG TRẦN CÔNG CẢNH

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam

0918.444525

canhlantran@gmail.com

4

ÔNG NGUYỄN TẤT DIÊN

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam

Trưởng Ban Kiểm tra  Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nghệ An

0913.273805

hoisinhvatcanhnghean@gmail.com

5

ÔNG LÊ QUỐC DOANH

Thứ trưởng Bộ Nông nghệp và PTNT

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam;

0913.234574

doanhctt@gmail.com

6

ÔNG TRƯƠNG HOÀNG

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP HCM

0903.921413

truonghoang30125@gmail.com

7

ÔNG VÕ HỒNG NHÂN

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam

0903.817859

hoisinhvatcanhdongthap@gmail.com

8

ÔNG NGUYỄN DUY QUÝ

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Định

0905.038369

lyvhbd@gmail.com

9

ÔNG TRẦN  ĐÌNH THÀNH

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0988.055072

locnguyennam6556@gmail.com

10

ÔNG PHẠM THẠNH TRỊ

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Cà Mau

0913.893079

tahoangnguyen@gmail.com

11

ÔNG TRẦN VĂN VỤ

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0913.890019

sinhvatcanhst@gmail.com

12

   

13

ÔNG ĐẶNG VĂN ĐÔNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Phó Viện trưởng Viện Rau quả

0913.562265

donghoacaycanh@yahoo.com

14

ÔNG LÊ TRUNG HƯNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Hiệu trưởng Trường CĐ NN&PTNT BB

0983.963799

lehungvcard@gmail.com

15

ÔNG DOÃN VĂN HƯỞNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lào Cai

0912.194818

tuankiemlam@gmail.com

16

BÀ NGUYỄN THỊ THANH NGA

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

GĐ TT Nghiên cứu và Bảo tồn SVCVN

0904.133628

ngatrangnam@gmail.com

17

ÔNG VŨ NGUYÊN NHIỆM

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0913.262277

18

ÔNG NGUYỄN VĂN TRÚC

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Phú Yên

0913.445104 

19

ÔNG NGUYỄN QUỐC TUẤN

Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0913.224199

vacvina08@gmail.com

20

ÔNG PHẠM QUANG VINH

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0903.403287

21

ÔNG ĐẶNG ĐÌNH VƯỢNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội LV& SVC tỉnh Phú Thọ

0913.310089

dangvuongpt51@gmail.com

22

ÔNG PHẠM NGỌC TẠO

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chánh Văn phòng Hội

0912.550117

024.32444429

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

23

ÔNG NGUYỄN XUÂN PHI

Ủy viên Ban Thường Vụ Hội SVC Việt Nam

0858.088519

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam