Đang gửi...
Thời gian 17/06/2024 5:18 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãnh đạo Hội

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM

KHOÁ VII – NHIỆM KỲ 2022 – 2026

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TUỔI

CHỨC VỤ, NƠI LÀM VIỆC

NƠI

CƯ TRÚ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Hữu Vạn

1956

UVBTV, Chủ tịch Hội SVC Việt Nam, khoá VI, VII; Nguyên UVBCH TW Đảng, nguyên Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Lào Cai, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước

Hà Nội

0913.287955

2

Ông Nguyễn Sáng Vang

1957

UVBTV, Phó Chủ tịch Hội SVCVN, Trưởng Ban kiểm tra

Nguyên Phó Chủ nhiện UB kiểm tra TW

Tuyên Quang

0917.317677

3

Ông Lê Quốc Doanh

1962

UVBTV Hội SVC Việt Nam khoá VI, VII; Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam khoá VI, VII, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

Hà Nội

0913234754

4

Ông Nguyễn Văn Thiện

1954

UVBTV Hội SVC Việt Nam khoá VII, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

Nguyên UV BCH TW Đảng, nguyên Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bình Định

Bình Định

0896.427689

5

Ông Nguyễn Văn Phụng

1960

UVBTV Hội SVC Việt Nam, Phó CT Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội Ngành nghề NN Tp HCM

Tp HCM

0908.862560

6

Ông Nguyễn Gia Thọ

1952

UVBTV Hội SVC Việt Nam khoá VI, VII, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam; Chủ tịch Hội SVC TP. Hà Nội

Hà Nội

0913.248755

7

Ông Nguyễn Tất Diên

1948

UVBTV Hội SVC Việt Nam khoá VI, VII, Phó Chủ tịch Hội SVCVN; Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nghệ An

Nghệ An

0913.273805

8

Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh

 

Uỷ viên Ban Thường vụ, Tổng Thư ký, Chánh Vp Hội SVC Việt Nam

Tp Hà Nội

0913.287528

9

Ông Trương Văn Sáu

1959

UVBTV Hội SVC Việt Nam khoá VII, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Vĩnh Long

Vĩnh Long

0913.672529

10

Ông Phạm Ngọc Tạo

1951

UVBTV Hội SVC Việt Nam khoá VI, VII; Phó Chủ tịch Hội SVCVN

Bắc Ninh

0912.550117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam