Đang gửi...
Thời gian 09/08/2022 4:51 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Cơ cấu tổ chức

HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM 

LÃNH ĐẠO -  BAN THƯỜNG VỤ
VĂN PHÒNG HỘI VÀ TẠP CHÍ VIỆT NAM HƯƠNG SẮC

 

1

ÔNG NGUYỄN HỮU VẠN

Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0913.287955

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

2

ÔNG NGUYỄN GIA THỌ

Phó Chủ tịch TTr Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP Hà Nội

0913.248755

gialong189@gmail.com

3

ÔNG TRẦN CÔNG CẢNH

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam

0918.444525

canhlantran@gmail.com

4

ÔNG NGUYỄN TẤT DIÊN

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam

Trưởng Ban Kiểm tra  Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nghệ An

0913.273805

hoisinhvatcanhnghean@gmail.com

5

ÔNG LÊ QUỐC DOANH

Thứ trưởng Bộ Nông nghệp và PTNT

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam;

0913.234574

doanhctt@gmail.com

6

ÔNG TRƯƠNG HOÀNG

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP HCM

0903.921413

truonghoang30125@gmail.com

7

ÔNG VÕ HỒNG NHÂN

Phó Chủ tịcHội SVC Việt Nam

0903.817859

hoisinhvatcanhdongthap@gmail.com

8

ÔNG NGUYỄN DUY QUÝ

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Định

0905.038369

lyvhbd@gmail.com

9

ÔNG TRẦN  ĐÌNH THÀNH

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0988.055072

locnguyennam6556@gmail.com

10

ÔNG PHẠM THẠNH TRỊ

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Cà Mau

0913.893079

tahoangnguyen@gmail.com

11

ÔNG TRẦN VĂN VỤ

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0913.890019

sinhvatcanhst@gmail.com

12

   

13

ÔNG ĐẶNG VĂN ĐÔNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Phó Viện trưởng Viện Rau quả

0913.562265

donghoacaycanh@yahoo.com

14

ÔNG LÊ TRUNG HƯNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Hiệu trưởng Trường CĐ NN&PTNT BB

0983.963799

lehungvcard@gmail.com

15

ÔNG DOÃN VĂN HƯỞNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lào Cai

0912.194818

tuankiemlam@gmail.com

16

BÀ NGUYỄN THỊ THANH NGA

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

GĐ TT Nghiên cứu và Bảo tồn SVCVN

0904.133628

ngatrangnam@gmail.com

17

ÔNG VŨ NGUYÊN NHIỆM

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0913.262277

18

ÔNG NGUYỄN VĂN TRÚC

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Phú Yên

0913.445104 

19

ÔNG NGUYỄN QUỐC TUẤN

Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0913.224199

vacvina08@gmail.com

20

ÔNG PHẠM QUANG VINH

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0903.403287

21

ÔNG ĐẶNG ĐÌNH VƯỢNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội LV& SVC tỉnh Phú Thọ

0913.310089

dangvuongpt51@gmail.com

22

ÔNG PHẠM NGỌC TẠO

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chánh Văn phòng Hội

0912.550117

024.32444429

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

23

ÔNG NGUYỄN XUÂN PHI

Ủy viên Ban Thường Vụ Hội SVC Việt Nam

0858.088519

 

VĂN PHÒNG HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM

24

ÔNG PHẠM NGỌC TẠO

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chánh Văn phòng Hội

0912.550117

024.32444429

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

25

ÔNG NGUYỄN MẠNH QUỲNH

UV Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chánh Văn phòng Hội

0913.287528

024.32444429

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

26

ÔNG NGUYỄN NGỌC NGUYÊN

UV Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chánh Văn phòng Hội

0903.475757

024.32444429

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

 

27

ÔNG TRẦN MẠNH TUẤN

UV Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó TBT website Hội SVC Việt Nam

0975.778877

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

28

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG

Kế toán Hội SVC Việt Nam

0985.704.259

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

 

TẠP CHÍ VIỆT NAM HƯƠNG SẮC

29

ÔNG NGUYỄN THẮNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hương sắc

0976.725555

0243.2323660

tcvnhs@gmail.com

30

BÀ NGUYỄN THANH XUYÊN

Kế toán, trị sự Tòa soạn Tạp Chí Việt Nam Hương sắc

0989.669281

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH HỘI SVC CÁC TỈNH THÀNH PHỐ

31

ÔNG NGUYỄN TRÍ TÂM

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh An Giang

0913.971826

tritamlxag@gmail.com

32

ÔNG LÊ HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bạc Liêu

0913.892151 

33

ÔNG LÊ HỮU KHÁNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bắc Giang

0356.471866

yenich59@gmail.com

34

ÔNG LÊ ĐỨC KỲ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bắc Ninh

 

0915.479776

hoisvcbn@gmail.com

 

35

BÀ ĐẶNG NGỌC MAI

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bến Tre

0913.965317

maithy03258@gmail.com

36

ÔNG LÊ VĂN NGỌC

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Dương

0913.954757

cayxanhkhanhhung@gmail.com

svcbinhduong@gmail.com

37

ÔNG NGUYỄN QUANG HƯNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC thành phố Cần Thơ

0913.973318

nqhung.svcct@yahoo.com

38

ÔNG NGUYỄN QUANG NGA

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC thành phố Đà Nẵng

0903.509154

ngocsvcdn@gmail.com

quockhanh1@gmail.com

39

ÔNG NGÔ MINH KHA

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đăk Lăk

0906.517740

mctanvan@gmail.com

40

ÔNG VŨ VĂN SANG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đồng Nai

0917.874345

vuonhoabh@yahoo.com

41

ÔNG NGUYỄN THÀNH TÀI

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đồng Tháp

0918.973938

hoilamvuon.dongthap@gmail.com

thanhtainnhcl@gmail.com

hoisinhvatcanhdongthap@gmail.com

42

ÔNG NGUYỄN VĂN TRINH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC Thị xã An Khê, Gia Lai

0935.237357 

43

ÔNG NGUYỄN MẠNH THÙY

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Giang

0985.920661

hoicuutnxphg@gmail.com

44

ÔNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam

0913.289448

ndbinhhanam@gmail.com

45

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HỢI

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Tĩnh

0913.294313 

46

ÔNG NGÔ VĂN HANH

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban KT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hải Dương

0387.753219

ngovanhanhhd@gmail.com

47

ÔNG NGUYỄN HUY ÁNH

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC thành phố Hải Phòng

0912.402235

sinhvatcanhhp@gmail.com

48

ÔNG ĐINH ĐỨC KHÁNG

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội LV& SVC tỉnh Hòa Bình

0373.285361

0912.359943

nguyenquanghoahb@gmail.com

49

ÔNG NGÔ HÙNG MẠNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hưng Yên

0913.588486

hmanhlhh@gmail.com

50

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HUẤN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Khánh Hòa

0913.400899

svckhanhhoa@gmail.com

vanhuong@longphutourist.com

51

ÔNG NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Kiên Giang

0913.630996 – 0977266621

triphuongkg@gmail.com

52

ÔNG ĐẶNG ĐỨC MẠNH

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Kon Tum

0978.705052 

53

ÔNG LÒ VĂN CHỈNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lai Châu

0913.075235

hahuonggiangyb@gmail.com

congtydinhquan@gmail.com

54

ÔNG NGUYỄN VĂN NAM

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lạng Sơn

0829.166888

namcayls@gmail.com

55

ÔNG NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lâm Đồng

0913.865147

nguyenducdungdl@yahoo.com.vn

56

ÔNG NGUYỄN VĂN LỘC

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Long An

0913.730475

hndangson@gmail.com

57

ÔNG NGUYỄN TRUNG LẠC

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Ninh Bình

0913.292409

trungkien4482@gmail.com

trunglacsvcninhbinh@gmail.com

58

ÔNG PHẠM VĂN MUỘN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC, tỉnh Ninh Thuận

0913.882058

muonvhxh@gmail.com

59

ÔNG NGUYỄN TIẾN NGỮ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Bình

0913.295525

cuongttbtxhqb@gmail.com

 

60

ÔNG TRẦN BẢO PHÁT

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Ngãi

0914.017795

pbtrinh@pdu.edu.vn

mrthuanqn@gmail.com

sinhvatcanhquangngai@gmail.com

61

ÔNG LÊ THANH HÀ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Ninh

0913.537555

ttbaotonsvcqn@gmail.com

thanhntqni@gmail.com

62

ÔNG MAI HỒNG THÁI

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Sóc Trăng

0913.890008

sinhvatcanhst@gmail.com

63

ÔNG VŨ VĂN AN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội Ngành nghề NN tỉnh Sơn La

0912.577306

thienvuthu@gmail.com

64

ÔNG NGUYỄN THẾ LONG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tây Ninh

0918.383894 

65

ÔNG LẠI QUANG MIÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Bình

0971.536599

thaibinhsinhvatcanh@gmail.com

66

ÔNG ĐINH VĂN THỂ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Nguyên

0913.509365

hoisvctinhthainguyen@gmail.com

67

ÔNG NGUYỄN SINH TIẾN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nam Định

0983.202256

phungvandongnd54@gmail.com

68

ÔNG NGUYỄN HỮU VẤN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thừa Thiên – Huế

0935.228799 

69

ÔNG PHẠM VĂN CHÍNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tiền Giang

0911461079

hathanhbinh1958@gmail.com

70

ÔNG NGUYỄN VĂN XUÂN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Trà Vinh

0353.626234 

71

ÔNG NGUYỄN VĂN CHIÊU

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tuyên Quang  

0912.504154

nguyenvanchieu50@gmail.com

72

ÔNG TRƯƠNG VĂN SÁU

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Vĩnh Long 

0913.672529

duchoakiengvn@gmail.com

73

ÔNG TRẦN ĐÌNH CẦU

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Vĩnh Phúc

0913.284.074

tranduccau2010@gmail.com

74

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THI

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Yên Bái

Đang xác minh

75

BÀ LÊ THỊ NGA

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC Tp Bà Rịa - Vũng Tàu

0977.922688

lenga101963@gmail.com

76

ÔNG NGUYỄN ĐĂNG TIẾN

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội SVC Việt Nam

Nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam

0903.409689

77

ÔNG NGUYỄN XUÂN PHI

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội SVC Việt Nam

Nguyên Bí thư Tp Thanh Hoá

090375124057

78

ÔNG ĐÀO QUANG TRỊNH

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội SVC Việt Nam

Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ cao Châu Giang - Tp Hải Phòng

090375124057

79

ÔNG NGUYỄN SÁNG VANG

Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra TW

0917.3176677

80

ÔNG HOÀNG HỒNG LẠC

Nguyên Phó Bí thư Thường trực huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Nguyên Phó tổng kiểm toán Nhà nước

0978.496666

 

 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

CÁC NHÀ KHOA HỌC – NGHỆ NHÂN –  DOANH NHÂN – CHỦ NHÀ VƯỜN – PCT TỈNH HỘI

 

81

ÔNG NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam

0913.289448

ndbinhhanam@gmail.com

82

PGS.TS NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0912.066216

tamki54@gmail.com

83

ÔNG HOÀNG MINH CHÍNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0903.412844 

84

ÔNG NGUYỄN VĂN CÔNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0913.052075 

85

ÔNG ĐINH VĨNH CƯỜNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0977.808766

dinhvinhcuong@gmail.com

86

ÔNG LÊ HỮU DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0903.802797 

87

ÔNG TRẦN VIỆT DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0903.403270

88

GS.TS NGÔ QUANG ĐÊ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0982.981150 

89

ÔNG ĐỖ VĂN HÀI

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC TP Hà Hội

0912.144233

haicaycanhhn@gmail.com

90

ÔNG NGUYỄN GIA HIỀN

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Phó Chủ tịch Hội SVC TP Hà Nội

0967.795885

nguyengiahien1954@gmail.com

91

ÔNG BÙI VĂN HIỆP

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

UV Ban Thường vụ Hội SVC TP Hải Phòng

0913.242638 

92

ÔNG ĐINH VĂN HÒA

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam

0976.144693 

93

PGS.NGUT LÊ VĂN HÒA

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0904.901798

lvhoa@ctu.edu.vn

94

ÔNG LÊ VĂN HOÀNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0913.026168 

95

ÔNG TRẦN THẾ HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC quận Gò Vấp, TPHCM

0902.350819

htx.hoakienggovap99@gmail.com

96

ÔNG TRẦN VĂN KHỞI

GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

024.37711293 - 0912077140

trvkhoi@gmail.com

97

ÔNG HỒ QUANG LONG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hải Dương

0912.091634

hoquanglonglhh@gmail.com

 

98

ÔNG BÙI XUÂN LÝ

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Định

0913.429699

lyvhbd@gmail.com

99

ÔNG NGUYỄN CÔNG MINH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0913.979817 

100

ÔNG TRẦN VIẾT MỸ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP Hồ Chí Minh

0903.938444 

101

ÔNG VÕ HOÀI NAM

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0982.877799

102

ÔNG TẠ HOÀNG NGUYÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Cà Mau

0913.893127

tahoangnguyen@gmail.com

103

ÔNG VƯƠNG XUÂN NGUYÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chánh văn phòng Hội SVC TP Hà Nội

0846.460404

a0912563309@gmail.com

104

ÔNG NGUYỄN THỊ HOÀNG NY

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

028.37040016 -093.2067711

bonsaithanhtam@yahoo.com

105

ÔNG NGUYỄN NHÂN PHƯỢNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Đá quý Việt Nam  

0222.3871777  - 0912.224199

phusonresort@gmail.com

106

ÔNG ĐOÀN XUÂN PHƯỢNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nam Định

0985.600999

107

GS-TS TRẦN DUY QUÝ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0913.232858

tranquy190348@gmail.com

 

108

ÔNG PHAN THANH SANG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch HH Hoa lan Đà Lạt, Lâm Đồng

0907.852111

info@ysaorchid.com.vn

109

ÔNG ĐỖ VĂN SƠN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0913.217758 

110

GS-TS NGUYỄN QUANG THẠCH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Nhà Khoa học

nguyenthachshnn@gmail.com

0913.560164

 

111

ÔNG HỒ NGỌC THĂNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Doanh nhân

0911.868999

3903.444557

112

ÔNG LÊ VĂN THIỆN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0967.614789 

113

ÔNG NGUYỄN DUY TIẾP

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC TP Hải Phòng

0946.660386

sinhvatcanhhp@gmail.com

114

ÔNG HOÀNG XUÂN TRƯỜNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP Sơn Tây

0925.413399

115

ÔNG NGUYỄN HUY TRƯỞNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Bình

0913.555602

phamcuongpth@gmail.com

116

ÔNG TRẦN MINH TUẤN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bến Tre

0908.919259

117

ÔNG HUỲNH THANH TUYÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn SVC Tuyên Mỹ Linh

0914.955599 

118

ÔNG LÂM NGỌC VINH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0908.202122

 

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam