Đang gửi...
Thời gian 17/06/2024 4:39 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Giới thiệu

I. Quá trình thành lập hội:

Hội  Sinh Vật Cảnh Việt Nam được thành lập theo quyết định 134/CT ngày 13/05/1989 của Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ tướng chính phủ), đến nay đã qua 6 kỳ đại hội.

II. Cơ câu tổ chức:

Đến tháng 12 năm 2017, tổ chức Hội đã được hình thành ở 6.062 xã, phường thị trấn, 406 huyện, thành thị và 56/63 tỉnh, thành phố; đã tập hợp, thu hút trên 356.510 hội viên, 4.600 doanh nghiệp và trên 11.000 chủ nhà vườn Sinh Vật Cảnh.

Ban chấp hành Hội có 108 người, được đổi mới theo hướng kế thừa, trẻ hóa, thu hút các nhà khoa học, trí thức, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn Sinh vật cảnh tham gia.

ban thường vụ gồm 25 người, trong đó có Chủ tịch và 10 Phó chủ tịch. Hội có 56 thành viên là Hội Sinh vật cảnh các tỉnh thành phố, tập hợp 356.510 hội viên, 4.600 doanh nghiệp và trên 11.000 chủ nhà vườn sinh vật cảnh.

Hội có 07 đơn vị cơ sở trực thuộc:

1- Tạp chí Việt Nam Hương sắc

2- Trung tâm khoa học mỹ thuật Sinh vật cảnh

3- Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Sinh vật cảnh Việt Nam

4- Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao hoa, Sinh vật cảnh và phát triển nông thôn

5- Hiệp hội gà tre Bắc Tít

6- Hiệp Hội Chim Chào Mào Miền Bắc

7- Hiệp Hội Chim Chào Mào Miền Nam

Cơ quan giúp việc gồm:

- Văn phòng hội hiện có 05 cán bộ tự nguyện hoạt động chuyên trách

- Ban hoa và cây cảnh có 12 người, trong đó có 02 cán bộ chuyên trách

III. Chức năng:

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trên cả nước, tập hợp những người tự nguyện, hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát triển văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, góp phần bảo vệ và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

IV. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Sinh vật cảnh, lợi ích về nhiều mặt của sinh vật cảnh, tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Hội, các điển hình tiên tiến. Tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phổ biến những kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức và phát triển phong trào. Tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn, phát triển nâng cao truyền thống văn hóa tốt đẹp trong lĩnh vực sinh vật cảnh., góp phần vào việc bảo vệ và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

LOGO CỦA HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Hội đã góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp về cảnh quan, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Về đối ngoại, trong những năm qua Hội đã tham gia vào tổ chức “Bonsai và Suiseki Châu Á Thái Bình Dương – ASPAC” và dự các Festival Bonsai và đá cảnh Châu Á Thái Bình Dương qua các kỳ được tổ chức ở các nước như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc..., tham gia tích cực vào các cuộc hội thảo, trưng bày, triển lãm nghệ thuật Bonsai đã được các nước quan tâm chú ý và được đánh giá cao. Hội có quan hệ, trao đổi đoàn đến thăm các nhà vườn sinh vật cảnh với hầu hết với Hội sinh vật cảnh của các nước Châu Á Thái Bình Dương như Hội Sinh vật cảnh Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Maylaysia, Indonesia... Qua đó làm cầu nối xúc tiến thương mại giữa các nhà vườn về lĩnh vực Bonsai, Hoa Lan, Cá cảnh (cá koi) và một số loại sinh vật cảnh khác.

Tại Festival Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 14 năm 2017 tổ chức tại Đài Loan. Các nước trong tổ chức Hội đã tín nhiệm và nhất trí (100%) đề cử Việt Nam đăng cai và tổ chức Festival 2019.

Sự kiện Festival Bonsai & Suiseki (đá cảnh) lần thứ 15 năm 2019 là dịp để Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam có cơ hội giới thiệu, quảng bá các sản phẩm Bonsai, đá cảnh của Việt Nam với các nước trong khu vực và bạn bè quốc tế (có 52 nước và vùng lãnh thổ tham dự), là cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát triển và tìm kiếm thị trường loại hình Bonsai và đá cảnh Việt Nam nói riêng và Sinh Vật Cảnh Việt Nam nói chung. Đồng thời đây cũng là dịp giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và thực hiện chủ trương mở rộng quan hệ, đối ngoại nhân dân của Đảng và nhà nước.

Ban biên tập.

 

 

 

 

 

 

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam