Đang gửi...
Thời gian 28/05/2023 11:00 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Quyết định 24/QĐ-HSVCVN ngày 01/03/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng xét tặng các danh hiệu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026

Quyết định 24/QĐ-HSVCVN ngày 01/03/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng xét tặng các danh hiệu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026. Tải và xem văn bản tại link sau đây: 

/Uploads/files/QD%2024-QD-HSVCVN%20Quyet%20dinh%20Ban%20hanh%20Quy%20che%20lam%20viec%20caa%20Hoi%20dong%20xet%20tang%20cac%20danh%20hieu%20Hoi%20SVC%20Viet%20Nam%20khoa%20VII%20-%202022-2026.pdf

Văn bản khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam