Đang gửi...
Thời gian 03/12/2023 1:35 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Hệ thống văn bản

STT Tiêu đề
16 Hướng dẫn Thi đua khen thưởng của Hội SVC Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2021
17 Quyết định ban hành Quy chế công nhận "Cây cổ thụ có giá trị lịch sử văn hoá"
18 THÔNG BÁO: Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (20.1.2021)
19 Hội Sinh vật cảnh Việt Nam lên kế hoạch phát hành Lịch treo tường 2021
20 Đề án nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng
21 Khuyến cáo Hội viên SVC về việc mua bán Lan đột biến
22 Điều lệ hội SVC Việt Nam
23 Nghị quyết số 41/2020/NQ-HSVC Hội nghị BCH lần thứ 4, khoá 6, nhiệm kỳ 2017-2021
24 Nghị định 41/2020/NĐ-CP ký ngày 8/4/2020 về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
25 Chương trình phối hợp giữa Bộ NN & PTNT và Hội SVC Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 số 3497/CTPH-BNN-HSVC
26 Quyết định số 90/2019/QĐ-HSVC Ban hành quy chế công nhận "Cây cổ thụ có giá trị Lịch sử - Văn hóa"
27 Kế hoạch số 370/2018/KH-HSVC ngày 08-11-2018 Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân SVC Việt Nam" và công nhận "Nhà vườn SVC tiêu biểu năm 2018
28 Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
29 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thông - Quy định "Sản xuất và kinh doanh Sinh Vật Cảnh" là một ngành nghề ở Việt Nam.
30 Hướng dẫn số 200/2018/HD-HSVC ngày 09-03-2018 Thực hiện một số điều của điều lệ Hội SVC Việt Nam
  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam