Đang gửi...
Thời gian 03/12/2023 2:33 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Hệ thống văn bản

STT Tiêu đề
31 Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2021
32 Quyết định số 94/2017/QĐ-HSVC ngày 30-11-2017 Thành lập cụm thi đua trong Hội SVC Việt Nam
33 Quyết định 207/2018/QĐ-HSVC ngày 06-04-2018 Thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân SVC Việt Nam"
34 Kế hoạch số 180/2018/KH-HSVC ngày 04-04-2018 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Hội SVC Việt Nam (13-05-1989 - 13-05-2019)
35 Quyết định 201/2018/QĐ-HSVC ngày 04-04-2018 Ban hành quy định xét công nhận "Chủ nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu" của Hội SVC Việt Nam
36 Quyết định số 87/2017/QĐ-HSVC Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Hội SVC Việt Nam
37 Quyết định số 69/2017/QĐ-HSVC ngày 10-10-2017 Ban hành quy chế xử lý kỷ luật
38 Đề án 203/2018/ĐA-HSVC ngày 06-04/2018 Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội SVC Việt Nam
39 Quyết định 39/QĐ-HSVC ngày 10-09-2017 Ban hành quy chế kết nạp hội viên tập thể trực thuộc Hội SVC Việt Nam
40 Quyết định số 205/2018/QĐ-HSVC ngày 06-04-2018 Ban hành quy chế xét tặng danh hiệu nghệ nhân SVC Việt Nam
41 Quyết định số 33/QĐ-HSVC ngày 10-09-2017 Ban hành quy chế hoạt động của văn phòng Hội SVC Việt Nam
42 Quyết định số 37/QĐ-HSVC ngày 10-09-2017 Ban hành quy chế làm việc của Ban kiểm tra Hội SVC Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2017-2021 kèm theo quyết định số 37/2017/QĐ-HSVC ngày 10-09-2017
43 Quyết định số 68/2017/QĐ-HSVC Ban hành quy chế thi đua - khen thưởng
44 Quyết định số 85/2017/QĐ-HSVC Ban hành quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ và thường trực hội SVC Việt Nam khoa VI (2017-2021)
45 Quyết định thành lập Ban hoa và cây cảnh thuộc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam