Đang gửi...
Thời gian 03/12/2023 2:00 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Quyết định 27/QĐ-HSVCVN về việc thành lập Hội đồng xét tặng các danh hiệu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026

Quyết định 27/QĐ-HSVCVN về việc thành lập Hội đồng xét tặng các danh hiệu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2026. Tải và xem văn bản tại link sau đây: 

/Uploads/files/QD%2027-QD-HSVCVN%20Quyet%20Dinh%20Thanh%20lap%20Hoi%20dong%20xet%20tang%20cac%20danh%20hieu%20Hoi%20SVC%20Viet%20Nam%20khoa%20VII%20-%202022-2026.pdf

Văn bản khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam