Đang gửi...
Thời gian 01/12/2022 5:20 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Kết quả hoạt động năm 2019 là nền tảng động lực phát triển của Hội SVCVN năm 2020

Năm 2019, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (Hội SVCVN) bước vào tuổi 30 (13/5/1989 – 13/5/2019), với nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng và bước phát triển ấn tượng. Bước sang năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá 6 (nhiệm kỳ 2017-2021), hoạt động của Hội SVCVN tiếp tục có những đổi mới, phát triển toàn diện cả về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Từ phong trào, thú chơi sinh vật cảnh, nay bức tranh kinh tế sinh vật cảnh với những mảng màu tươi sáng đã và đang xuất hiện ở nhiều địa phương, nhiều câu lạc bộ, nhà vườn. Sự kết hợp giữa ngành nghề truyền thống, kinh nghiệm và bàn tay nghệ nhân tài hoa, với sự sáng tạo, giao lưu và ứng dụng khoa học công nghệ, đã mang lại những hiệu ứng, hiệu quả kinh tế và sự phát triển của sinh vật cảnh trên khắp mọi miền đất nước.

http://ceford.vn/Uploads/images/ky%20niem%2030%20nam%20thanh%20lap%20HSVC%202019-1.jpg

 

Có được những kết quả đó, trong suốt quá trình hoạt động, Hội SVCVN luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; sự đồng hành, ủng hộ của các cấp uỷ, chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực, hiệu quả của Hội Sinh vật cảnh các địa phương, đông đảo hội viên và hàng triệu người yêu sinh vật cảnh thuộc mọi giai tầng, lứa tuổi trong cả nước.

Dấu ấn đáng nhớ trong hoạt động của Hội Sinh vật cảnh năm 2019:

Thứ nhất: Về tổ chức, trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành, yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của Hội, cơ chế hoạt động và bộ máy tổ chức của Hội (từ cơ quan Văn phòng, các đơn vị thuộc, các tỉnh, thành hội) đều được quan tâm củng cố, đổi mới.

- Về tổ chức, kết quả tổng hợp từ các ĐỊA PHƯƠNG, đến 30/12/2019, cả nước có gần 175.000 hội viên, đang sinh hoạt tại 56 hội cấp tỉnh, thành phố, 326 hội cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, 3.834 hội, chi hội xã, phường, thị trấn; 262 đơn vị trực thuộc các cấp hội; trên 400 câu lạc bộ chuyên ngành; hơn 4.600 doanh nghiệp, hợp tác xã, hơn 11.000 nhà vườn, gần 50 làng nghề SVC được nhà nước công nhận. Cơ quan Trung ương Hội đã củng cố, tăng cường chất lượng bộ máy Văn phòng và thành lập 06 đơn vị chuyên môn trực thuộc Hội SVCVNĐến 31/12/2019, 56 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 328 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 3.490 xã, phường, thị trấn đã có tổ chức hội. Cả nước có 6.050 chi hội cơ sở, trên 400 câu lạc bộ chuyên ngành; hơn 4.600 doanh nghiệp, hợp tác xã, hơn 11.000 gia trại, nhà vườn, gần 50 làng nghề SVC đủ tiêu chuẩn, được các cấp có thẩm quyền công nhận.

- Đến 2019, đã có 07 đơn vị chuyên môn trực thuộc Hội SVCVN được thành lập; đây là những đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và phát triển sinh vật cảnh. Bộ máy tổ chức cơ quan Thường trực Hội và Văn phòng Hội SVCVN có bước chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tại các địa phương, công tác vận động, phát triển hội viên, tập hợp, thành lập các chi hội, câu lạc bộ hoa cảnh, cây cảnh, đá cảnh... tiếp tục được quan tâm, đi vào hoạt động có chiều sâu, hiệu quả.  

Thứ hai: Vai trò, vị thế của Hội SVCVN từng bước được khẳng định không chỉ trong phạm vi hoạt động sinh vật cảnh, mà đã có sự lan toả, tác động tích cực tới các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể quần chúng nhờ giá trị văn hoá và hiệu quả kinh tế sinh vật cảnh mang lại.

- Mọi hoạt động của Hội SVCVN và hội viên đều thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật pháp và Điều lệ Hội; gắn bó chặt chẽ, đồng hành với các sự kiện chính trị, hoạt động xã hội.

- Hiệu quả sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh đang từng bước khẳng định giá trị của ngành kinh tế đặc thù. Đến năm 2019, diện tích hoa, cây cảnh tăng 3,2 lần so với  2010 (khoảng 50.000 ha, trong đó diện tích tập trung, chuyên canh khoảng 34.400 ha); giá trị sản lượng tăng 9,8 lần. Nhiều mô hình sản xuất cây, hoa cảnh đạt giá trị thu nhập từ 1 tỷ đến 2,5 tỷ đồng/1ha. Phong trào trồng hoa cảnh, hoa lan công nghệ cao đang phát triển mạnh. Nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển từ sản xuất, nuôi trồng, kinh doanh truyền thống, sang ứng dụng khoa học công nghệ, giống mới, trồng hoa trong nhà kính...Hằng năm, riêng mặt hàng hoa tươi thương mại đã có khoảng 11.000ha, sản lượng 4,5 tỷ cành, trong đó xuất khẩu 1 tỷ cành, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu USD. Ngày càng có nhiều mô hình doanh nghiệp, nhà vườn hiệu quả, sử dụng nhiều lao động, việc làm, tạo thu nhập ổn định cho một bộ phận đáng kể lao động nông nghiệp, nông thôn. Một số địa phương đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển làng nghề, hợp tác xã sản xuất, xuất nhập khẩu hoa, cây cảnh, cá cảnh; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao: TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Hưng Yên, Cần Thơ...Nhiều mô hình hộ gia đình, làng nghề, nhà vườn sản xuất hoa, cây cảnh chuyên canh, ứng dụng khoa học, công nghệ hiệu quả, đang trở thành thương hiệu, thế mạnh của địa phương: Huyện Nam Trực, Hải Hậu - tỉnh Nam Định; huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên, thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp, huyện Mê Linh - TP Hà Nội, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng...

- Tích cực hưởng ứng, tham gia, đóng góp các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy Ban  TW  MTTQ  Việt Nam phát động:Phong trào Vì người nghèo”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Chỉnh trang đô thị, khu dân cư”, “Xoá đói, giảm nghèo”...Dù kinh phí hoạt động còn khó khăn, Hội SVCVN các cấp tham gia nhiều hoạt động, phong trào; tích cực hỗ trợ các cháu học sinh nghèo, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”...

Thứ ba: Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và ban Thường trực Hội đã có những đổi mới, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ và tính kịp thời.

- Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện, nhiệm vụ quan trọng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Thường trựcHội SVCVN đã tập trung chỉ đạo, tích cực vận động, tuyên truyền, quyết tâm, nỗ lực trong triển khai, thực hiện và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra; chủ trì, phối hợp tổ chức thành công một số sự kiện quan trọng, quy mô toàn quốc và quôc tế.

- Tổ chức các phiên họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực đúng thời gian, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung các phiên họp được chuẩn bị kỹ, đầy đủ các báo cáo, tờ trình; bảo đảm nguyên tắc tập trung, phát huy tối đa tinh thần dân chủ, nội dung thảo luận, nghị quyết đều có sự đồng thuận, nhất trí cao.

Thứ tư: Tập trung chỉ đạo,triển khai, tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, có quy mô cả nước và quốc tế trong năm 2019:

- Thực hiện yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội SVCVN đã tham gia, phối hợp với Hội SVC các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, phối hợp cùng Ban Tổ chức Lễ hội VESAK và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ trang trí, trưng bày sinh vật cảnh tại Chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam), phục vụ Đại hội Phật giáo thế giới – VESAK 2019 (từ 10-15/5/2019). Dù thời gian triển khai gấp, nhưng các địa phương, nghệ nhân đã huy động được gần 1.000 tác phẩm cây cảnh, hoa cảnh, tượng Phật bằng chất liệu đá, gỗ...tham gia Triển lãm, phục vụ tại Đại lễ VESAK - 2019.

- Nhằm triển khai thực hiện Nghị định 52 của Chính phủ, đưa sinh vật cảnh phát triển, trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo ra các sản phẩm đặc hữu, có giá trị kinh tế, văn hoá cao; ngày 09/5/2019, Hội SVCVN phối hợp với Bộ NNPTNT đã tiến hành Lễ ký Nghị quyết liên tịch giữa Hội SVCVN và Bộ NNPTNT - giai đoạn 2019-2025. Đây là văn kiện rất quan trọng, là cơ sở, điều kiện để Hội SVCVN nói chung, các tỉnh, thành hội nói riêng tìm được lời giải cho sự phát triển của sinh vật cảnh trong thời gian tới.

- Ngày 13/5/2019, Hội SVCVN tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội (13/5/1989 – 13/5/2019), với sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN; các thế hệ lãnh đạo các cấp hội; nhiều hội viên. Lễ kỷ niệm đã diễn ra trọng thể và để lại nhiềukỷ niệm đẹp. Nhiều hội viên, chủ nhà vườn, nghệ nhân Sinh vật cảnh tiêu biểu đã đượch vinh danh. Các hoạt động trước, trong và sau Lễ kỷ niệm là những dấu ấn đáng nhớ trong truyền thống lịch sử 30 năm của Hội SVCVN.

- Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị ASPAC-14, với vai trò nước chủ nhà, chủ trì đăng cai ASPAC-15, Hội SVCVN đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thành công Triển lãm Bonsai & Suseki Châu Á- Thái Bình Dương, lần thứ 15 (ASPAC-15), từ ngày 14 - 18/11/2019. Triển lãm đã đón tiếp 450 khách quốc tế từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ; nhiều lãnh đạo cấp cao và nghệ nhân đẳng cấp thế giới về Bonsai & Suiseki; hàng ngàn đại biểu, hội viên, nghệ nhân sinh vật cảnh thuộc 46 tỉnh, thành phố, thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài nước; 700 tác phẩm cây cảnh, 300 tác phẩm đá cảnh, 100 tác phẩm Ảnh Bonsai; trên 150 gian hàng dịch vụ. Theo đánh giá của Ban Tổ chức và bạn bè quốc tế: Đây là Triển lãm quốc tế có quy mô lớn nhất, thành công nhất về mọi phương diện của lịch sử 15 kỳ ASPAC. Thành công của ASPAC-15 không chỉ về một triển lãm sinh vật cảnh quốc tế, mà còn là cơ hội, để bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt hiểu biết về tiềm năng, thế mạnh và thành tựu về sinh vật cảnh Việt Nam.

Thứ năm: Thực hiện yêu cầu tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội SVC các cấp, năm 2019, Hội SVCVN đẵ đề ra một số giải pháp tập trung chỉ  đạo, định hướng hoạt động rất cụ thể:

- Tăng cường công tác theo dõi phong trào, kết quả hoạt động của địa phương. Phối hợp, hướng dẫn Hội SVC tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc trong việc đánh giá, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019, chỉ ra các bài học thành công, các mô hình tiêu biểu; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Quán triệt sâu rộng đến các cấp hội, hội viên, đơn vị trực thuộc về nhiệm vụ, ý nghĩa các phong trào thi đua của Hội SVCVN và của Cụm thi đua khối kinh tế. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và khen thưởng các sự kiện, phong trào do Hội SVCVN tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc xét, công nhận Nghệ nhân Sinh vật cảnh Việt Nam, Nhà vườn Sinh vật cảnh tiêu biểu; tặng Kỷ niệm chương Sinh vật cảnh Việt Nam...Tổ chức lễ trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo tính tôn vinh, giáo dục, biểu dương. Kết quả khen thưởng năm 2019 đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Hội SVCVN.

- Với sự nỗ lực và thành tích của năm 2019,  Hội SVCVN đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua: Bằng khen của Uỷ ban TƯMTTQVN (thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017-2019); Bằng khen của Uỷ ban TƯMTTQVN (thành tích trong phong trào thi đua năm 2018-2019); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thành tích suất xắc trong phong trào Sinh vật cảnh năm 2017-2019).

- Hội SVCVN đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 30 năm thành lập hội SVCVN; Tặng Bằng khen cho Hội SVC các tỉnh, thành phố tích cực tham gia Triển lãm tại Chùa Tam Chúc, nhân Đại lễ VESAK 2019; Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã tham gia, góp phần làm nên thành công của Triển lãm ASPAC-15; Tặng Kỷ niệm chương cho một số hội viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm thành lập hội SVCVN và tổng kết năm 2019...

Thứ sáu: Năm 2019 mặc dù có nhiều nhiệm vụ quan trọng, quy mô lớn, phải đầu tư nhiều thời gian, công sức, trong khi bộ máy tổ chức rất ít người, điều kiện hoạt động gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội SVCVN đã rất cố gắng sắp xếp thời gian, tích cực phối hợp, tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo với nội dung liên quan tới lĩnh vực sinh vật cảnh.

- Phối hợp với Công ty Phân bón vi sinh ALFA, tổ chức hội thảo: Hiệu quả sử dung phân bón vi sinh vi lượng cao cho hoa và cây cảnh.

- Phối hợp với Nhà vườn Sinh vật cảnh Thăng long (Thanh trì - Hà Nội) và một số đơn vị tư vấn kiến trúc cảnh quan đô thị tại Hà Nội, tổ chức hội thảo: Vai trò và sự phát triển của sinh vật cảnh đối với quy hoạch kiến trúc và cảnh quan đô thị.

- Phối hợp với Bộ NN&PTNT và Viện Rau quả Trung ương, tổ chức Hội thảo: Giải pháp phát triển hoa cảnh, cây cảnh trở thành ngành kinh tế, có thu nhập cao trong khu vực nông thôn.

- Cử đại diện cơ quan tham gia các hội nghị sơ, tổng kết, giao ban khối, cụm, giao ban toàn quốc (do UBMTTQVN, Liên Hiệp hội KHKTVN và Trưởng cụm thi đua khối kinh tế tổ chức).

- Cử đại diện cơ quan tham gia một số hoạt động về ngoại giao nhân dân do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức (Hội nghị tập huấn về đối ngoại và ngoại giao nhân dân; Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân năm 2019).

- Cử đại diện cơ quan tham gia và trình bày tham luận tại Hội thảo nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây (28/11/1959-28/11/2019).

- Thường xuyên phối hợp, hướng dẫn Hội SVC các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức các diễn đàn, hội nghị tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăm sóc hoa, cây cảnh.

- Duy trì các chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn chính sách, hỏi đáp về sinh vật cảnh...trên tạp chí Việt nam hương sắc (tạp chí của Hội SVCVN).

- Chủ động liên hệ, phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam; Hội làng nghề Việt Nam và một số hội xã hội nghề nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, bàn giải pháp phối hợp hoạt động.

Thứ bảy: Quan tâm chỉ đạo, làm tốt chức năng vận động, tuyên truyền và đổi mới hoạt động của Tạp chí Việt Nam hương sắc và trang thông tin điện tử của Hội (Web).

- Mặc dù gặp không ít khó khăn về kinh phí và số lượng bản phát hành, năm 2019 đã đánh dấu sự nỗ lực cao và bước phát triển của Tạp chí Việt Nam hương sắc (duy trì tốt nội dung, ra định kỳ hàng tháng; phát hành 04 số đặc biệt; vận động độc giả, nhà vườn và hội viên để tăng dần số bản).

- Trang thông tin điện tử của Hội đã thu hút được trên 700.000 lượt người truy cập; duy trì hoạt động thường xuyên; kịp thời cập nhật, phản ánh hoạt động; trao đổi nhiều nội dung đáp ứng yêu cầu hội viên và người yêu sinh vật cảnh; kịp thời thông tin, điều chỉnh, phản hồi một số bài viết của cá nhân và các nội dung sai lệch, thiếu thông tin liên quan đến hoạt động sinh vật cảnh.

Thứ tám: Hội SVCVN luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác chính trị, tư tưởng, duy trì sự đoàn kết, gắn bó nội bộ. Triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, thành lập Chi bộ đảng Hội SVCVN.

Những mục tiêu, định hướng cho hoạt động năm 2020

Trước những khó khăn, thách thức và yêu cầu cao trong hoạt động của Hội SVCVN năm 2020, phát huy các kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2019, Hội SVCVN nỗ lực phấn đấu, quyết tâm, thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Hoạt động của Hội SVCVN luôn bám sát tôn chỉ mục đích và Điều lệ Hội; bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu tại Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành; nghiên cứu, xác định rõ một số nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, đột phá trong năm 2020.

Hai là: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả hoạt động của Tạp chí Việt Nam hương sắc và trang Web của Hội theo hướng mở rộng diễn đàn, tăng cường trao đổi thông tin, hướng dẫn, chuyển giao khoa học công nghệ; giới thiệu mô hình, tâm gương điển hình tiêu biểu.

Ba là: Tiếp tục nghiên cứu giải pháp hiệu quả về đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động của Hội SVCVN theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tập trung tìm giải pháp, xây dựng một số đề án, mô hình về tổ chức bộ máy và cơ chế tổ chức hoạt động phù hợp, hiệu quả. Quan tâm nghiên cứu, phát triển một số câu lạc bộ chuyên ngành cấp quốc gia (CLB nghệ nhân, CLB Nhà vườn; CLB hoa Lan)... xây dựng một số mô hình điểm về sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh; ứng dụng công nghệ cao...Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành chưa thành lập được Hội cấp tỉnh, phấn đầu thực hiện 50% số tỉnh thành còn lại thành lập được Hội cấp tỉnh (hoặc đơn vị trực thuộc Hội SVCVN).

Bốn là: Chủ động, tích cực phối hợp với Bộ NNPTNT và các bộ, ngành, cơ quan, tập trung triển khai một số nhiệm vụ, bám sát các nội dung của Nghị quyết Liên tịch giữa Hội SVCVN và Bộ NNPTNT để thực hiện có hiệu quả Nghị định 52 của Chính phủ, từng bước đưa sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế quan trọng, có giá trị cao. Tích cực tham gia, chủ động đề suất với các cấp quản lý, ngành, cơ quan chuyên môn về cơ chế, chính sách phát triển sinh vật cảnh. Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm sinh vật cảnh. Từng bước đưa hoa, cây cảnh, cá cảnh trở thành mặt hàng chủ lực quốc gia; gắn hoạt động sinh vật cảnh với hoạt động du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, danh lam thắng cảnh, công trình bệnh viện, trường học, công trình tâm linh; hoạt động sinh vật cảnh gắn với các lễ hội, không gian, môi trường văn hoá...

Năm là: Nghiên cứu giải pháp huy động quỹ hội và nguồn tài trợ thường xuyên cho một số hoạt động của hội. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các hội, hiệp hội bonsai, sinh vật cảnh các nước để nâng cao trình độ, kỹ thuật, nghệ thuật gắn với việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, cúc tiến việc hợp tác đào tạo, xuất nhập khẩu sản phẩm sinh vật cảnh...

Sáu là: Quan tâm thường xuyên, tăng cường phối hợp, hướng dẫn làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường phối hợp giữa Hội SVCVN với các đơn vị trong Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế. Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua của Nhà nước, của UBMTTQVN, của Liên hiệp các hội KHKTVN và Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức thi đua; quan tâm phát hiện, nhân điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh nghệ nhân, nhà vườn, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chức năng, đề suất việc xét công nhận Nghệ nhân SVC cấp quốc gia; Nhà vườn SVC tiêu biểu cấp quốc gia.

Với tình yêu thiên nhiên, truyền thống văn hoá của dân tộc; bằng quyết tâm và niềm tin của mình, Hội SVCVN đã và sẽ trở thành một nhu cầu hưởng thụ văn hoá, gắn bó với nhiều tầng lớp dân cư và ý nghĩa trong đời sống xã hội. Sinh vật cảnh là hình ảnh của khối đại đoàn kết dân tộc thu nhỏ, là biểu hiện rõ nét của tình yêu quê hương, đất nước, sự hoà đồng giữa con người với thiên nhiên và văn hoá Việt Nam. 

Theo Tạp chí VNHS

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam