Đang gửi...
Thời gian 17/06/2024 3:52 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2024

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2023, khích lệ, động viên hoạt động Hội và phong trào Sinh vật cảnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2024 và kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, ngày 04 tháng 4 năm 2024 Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam ban hành Công văn số 22 /HSVCVN về việc phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Đổi mới hoạt động Hội, xây dựng ngành kinh tế sinh vật cảnh, tham gia tích cực vào Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp”.

TS. Nguyễn Hữu Vạn Chủ tịch Hội SVC Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Hội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017 - 2021

 

Theo đó, Mục đích của Phong trào thi đua là: Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong các cấp Hội, đơn vị và các cán bộ, hội viên, doanh nhân, nghệ nhân, nhà vườn, làng nghề về vị thế, vai trò tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phong trào hoạt động Hội toàn diện, bền vững; Phong trào thi đua góp phần tạo khí thế sôi nổi trong từng cấp Hội, từng đơn vị và mọi cán bộ, hội viên, doanh nhân, nhà vườn; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024, tiến tới chào mừng các ngày lễ lớn năm 2025; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tham gia tích cực vào phát triển lĩnh sinh vật cảnh, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đưa sinh vật cảnh dần trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị kinh tế cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Yêu cầu Phong trào thi đua phải được triển khai sâu, rộng trong các cấp Hội, đơn vị với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của cấp Hội, đơn vị. Đề cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Hội, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của BCH, Điều lệ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, qua đó kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

          Nội dung phong trào thi đua: (1) Phát động Phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (13/05/1989 - 13/05/2024). (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Hội. Quán triệt, tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, du lịch, dịch vụ, kinh tế sinh vật cảnh. (3) Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, phát triển các mô hình hiệu quả; phát triển kinh tế sinh vật cảnh với những sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao. Tổ chức các sự kiện trưng bày, triển lãm, hội thi sinh vật cảnh, đào tạo, bồi dưỡng kiên thức, chuyển giao KHCN sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh. (4) Tổ chức Đại hội, các hội nghị BCH đúng kỳ hạn. Kiện toàn, nâng cao chất lượng nhân sự lãnh đạo chủ chốt, Ban Thường vụ, BCH Hội.

Tiêu chí thi đua: (1) Đối với tập thể, tổ chức tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực sinh vật cảnh, nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế tổ chức Hội, hiệu quả của phong trào sinh vật cảnh, phát triển kinh tế sinh vật cảnh; có kế hoạch hưởng ứng, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng gắn với phát triển kinh tế sinh vật cảnh nói riêng và nông nghiệp, nông thôn nói chung; phát hiện, bồi dưỡng các mô hình mới, cách làm hay, cá nhân điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của BCH khóa VII. Nộp hội phí đầy đủ, đúng thời gian quy định. (2) Đối với cá nhân, Nghệ nhân, Doanh nhân, Hội viên tích cực tham gia hoạt động của Hội, hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội và phát triển kinh tế sinh vật cảnh, có đóng góp tích cực cho tổ chức Hội và phong trào sinh vật cảnh, được các cấp hội cơ sở và cấp tỉnh, thành phố công nhận, đề nghị khen thưởng, vinh danh; Nghệ nhân, Doanh nhân, Hội viên có tác phẩm, sản phẩm sinh vật cảnh giá trị kinh tế cao, được giải tại các cuộc thi, triển lãm, được các cơ quan, tổ chức ghi nhận, vinh danh; Nhà vườn sinh vật cảnh đẹp, Khu sinh thái, cảnh quan sinh vật cảnh hoạt động hiệu quả... ; Là cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, doanh nhân, nghệ nhân, nhà vườn, các tổ chức Hội, đơn vị với tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua lao động sáng tạo, đặt quyết tâm tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.

Bài và ảnh: Ngọc Văn - Mạnh Tuấn

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam