Đang gửi...
Thời gian 25/06/2024 5:01 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Đời lính và hoa Lan

 

LÍNH VÀ  LAN

 

Kính tặng những "Cựu Chiến Binh" nhân ngày 27/07

 

Bên thềm lặng ngắm phong lan,

Đắm say hồn sắc mênh mang hương đời.

Chỉ vui với nước, gió trời,

Mà sao hương sắc tuyệt vời hỡi lan

***

Nhớ ngày nào ở Tây Nguyên,

Đạn bom - Hoá học - Lính - Lan chung trời.

Lan vẫn nở, lính cứ cười,

Niềm tin tất thắng chẳng phai cõi lòng.

Yêu lan, lính lập chiến công,

Thương lính lan nở sắc không phai nhoà.

***

Trọn đời vì nước non nhà,

Dù phong trần vẫn đậm đà sắc hương.
 

                                               5/2002 Đào Mạnh Hạ

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam