Đang gửi...
Thời gian 26/05/2024 12:15 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Đẩy mạnh hoạt động công tác báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 29/07/2022 tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thông tin và công tác báo chí. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Thạc sỹ Lê Thanh Tùng – Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh, Đảng đoàn, Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cơ quan báo chí trực thuộc và trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng thời, coi báo chí là thế mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tri thức khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam và toàn hệ thống.

 

TS. Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

 

Theo TSKH Phan Xuân Dũng, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, nhất là liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm của Liên hiệp Hội Việt Nam ở cả vai trò chủ quản và vai trò cơ quan phối hợp với chủ quản báo chí. Cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy tương ứng đối với công tác báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Xây dựng báo, tạp chí thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam theo hướng: Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; Tăng cường hàm lượng khoa học đối với các tạp chí nhằm phát huy thế mạnh và xây dựng thương hiệu báo chí khoa học của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Các tạp chí cần tránh sa vào các biểu hiện "báo hóa" tạp chí. Thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy định của pháp luật", Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong công tác báo chí thời gian tới, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng yêu cầu xây dựng quy chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên trong chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí; Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí trong hệ thống, các cơ quan liên quan trước khi ban hành và thực hiện...

Tổ chức việc đánh giá năng lực chủ quản của các Viện, của cơ quan báo chí thuộc Viện; nghiên cứu việc sắp xếp lại, chấn chỉnh hoạt động; rà soát tình trạng chồng chéo về tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ trong các cơ quan báo chí và đề xuất hướng khắc phục...

Tổ chức Hội nghị thông tin báo chí định kỳ; Tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao hoạt động báo chí; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên trong hệ thống...

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam hoạt động.

Đặc biệt, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việtm Nam Phan Xuân Dũng đề nghị Ban Truyền thông và Phổ biến Kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam nghiên cứu tổ chức Giải báo chí khoa học tiêu biểu nhằm vinh danh cơ quan báo chí, tác giả, nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

 

Quang cảnh hội nghị.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ, đưa ra nhiều ý kiến đều nhất trí thồng nhất, việc gặp gỡ, thông tin về công tác báo chí định kỳ 6 tháng một lần là rất cần thiết, giúp các cơ quan, tổ chức thành viên thuộc khối Liên hiệp Hội có điều kiện để nói lên tâm tư nguyện vọng của mình; Qua đó có những đề xuất, kiến nghị giúp hoạt động báo chí của Liên hiệp Hội diễn ra thuận lợi, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: PV

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam