Đang gửi...
Thời gian 08/12/2023 8:51 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Em - Cúc Hoa Mi

      EM - CÚC HỌA MI
 

Mới chạm đông, Hà Nội đón em về
Cúc họa mi
nụ cũng vừa chúm chím
Ôm trong tay
em cười sao xinh thế
Chiều Hà Nội như cũng mộng mơ thêm

 

Giữa vườn hoa em khoe nét cong mềm
Cúc hoạ mi
, trắng một màu tinh khiết
Phố mong em... mà em đâu có biết

Giờ em về… cùng Hà Nội vào đông

 

Phố có em - hoạ mi đẹp nao lòng
Nắng nhẹ vương làm ai hồng đôi má
Giữa vườn cúc em cười sao xinh quá
Đông
mới về hoạ mi lại trổ bông

 

Có những điều chỉ để ước để mong
Về lại Hà Thành
vừa lúc chạm đông
Dáng thanh tân họa mi xinh tươi mãi
Vang tiếng em cười... em biết không ?

Giáng Hương

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam