Đang gửi...
Thời gian 17/06/2024 4:34 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Vườn cảnh

Vườn cây nghệ thuật đón xuân lai

Uốn, lượn, long, quy….. cổ nghển dài

Thế trực phu thê mang tuổi hạc

Hoành, nghiêng phụ tử chọn tương lai

Bạt phong sứ đỏ ôm trời đất

Nhất trụ tùng xanh đứng trổ tài

Công sức nghệ nhân đà tạo dáng

Để người chiêm ngưỡng cảnh Bon – sai.

                                                                                Phạm Xuân Hà

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam