Đang gửi...
Thời gian 23/07/2024 7:05 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Nhà vườn sinh vật cảnh Thanh Hùng - chuyên Hoa Hồng


NHÀ VƯỜN SINH VẬT CẢNH THANH HÙNG

Địa chỉ: Phường 123, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.
Điện thoại: 0912345678 - E-mail: svcthanhhung@gmail.com.
www.svcthanhhung.com.vn -  Facebook, Zalo: 0912345678

 

 

Tên : Thông Đà lạt
Dáng : Thác đổ
Cao : 75 cm , ĐK : 35 cm

Tên: Thông Đà Lạt
Dáng: Trực
Cao:75cm, ĐK gốc: 35cm

Tên: Thông Đà Lạt
Dáng: Thác đổ
Cao:75cm, ĐK gốc: 35cm

Tên: Thông Đà Lạt
Dáng: Trực
Cao:75cm, ĐK gốc: 35cm

Tên: Thông Đà Lạt
Dáng: Thác đổ
Cao:75cm, ĐK gốc: 35cm

Tên phổ thông:
Tên khoa học:
Tên tiếng anh:

 

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam