Đang gửi...
Thời gian 25/06/2024 4:12 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Nhà vườn sinh vật cảnh Kỳ Viên


NHÀ VƯỜN SINH VẬT CẢNH KỲ VIÊN

Địa chỉ: Phường abc, Quận Long Biên, Tp Hà Nội.
Điện thoại: 0912345678 - E-mail: svckyvien@gmail.com.
www.svckyvien.com.vn -  Facebook, Zalo: 0912345678

 

 

Tên : Thông Đà lạt
Dáng : Thác đổ
Cao : 75 cm , ĐK : 35 cm

Tên: Thông Đà Lạt
Dáng: Trực
Cao:75cm, ĐK gốc: 35cm

Tên: Thông Đà Lạt
Dáng: Thác đổ
Cao:75cm, ĐK gốc: 35cm

Tên: Thông Đà Lạt
Dáng: Trực
Cao:75cm, ĐK gốc: 35cm

Tên: Thông Đà Lạt
Dáng: Thác đổ
Cao:75cm, ĐK gốc: 35cm

 

 

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam