Đang gửi...
Thời gian 17/06/2024 4:16 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Tạo rễ cây ăn lan

Một bộ rễ ‘vĩ đại’ nổi một phần lên trên mặt đất là nét đẹp đặc trưng nhất của nghệ thuật Bonsai, thể hiện sự trưởng thành và tính chất của cây. Để có được bộ rễ như thế, bạn cần phải tạo hình để nó bò rộng ra nhiều hướng quanh gốc và tạo cảm giác cây luôn có một chỗ tựa vững chắc.

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam