Đang gửi...
Thời gian 28/01/2021 2:51 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Văn bản hội

STT Tiêu đề
1 Hội Sinh vật cảnh Việt Nam lên kế hoạch phát hành Lịch treo tường 2021
2 Hướng dẫn Quy định xét khen thưởng và các hình thức vinh danh, công nhận của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
3 Đề án nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng
4 Khuyến cáo Hội viên SVC về việc mua bán Lan đột biến
5 Điều lệ hội SVC Việt Nam
6 Nghị quyết số 41/2020/NQ-HSVC Hội nghị BCH lần thứ 4, khoá 6, nhiệm kỳ 2017-2021
7 Quyết định số 90/2019/QĐ-HSVC Ban hành quy chế công nhận "Cây cổ thụ có giá trị Lịch sử - Văn hóa"
8 Kế hoạch số 370/2018/KH-HSVC ngày 08-11-2018 Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân SVC Việt Nam" và công nhận "Nhà vườn SVC tiêu biểu năm 2018
9 Hướng dẫn số 200/2018/HD-HSVC ngày 09-03-2018 Thực hiện một số điều của điều lệ Hội SVC Việt Nam
10 Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2021
11 Quyết định số 94/2017/QĐ-HSVC ngày 30-11-2017 Thành lập cụm thi đua trong Hội SVC Việt Nam
12 Quyết định 207/2018/QĐ-HSVC ngày 06-04-2018 Thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân SVC Việt Nam"
13 Kế hoạch số 180/2018/KH-HSVC ngày 04-04-2018 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Hội SVC Việt Nam (13-05-1989 - 13-05-2019)
14 Quyết định 201/2018/QĐ-HSVC ngày 04-04-2018 Ban hành quy định xét công nhận "Chủ nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu" của Hội SVC Việt Nam
15 Quyết định số 87/2017/QĐ-HSVC Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Hội SVC Việt Nam
  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam