Đang gửi...
Thời gian 22/01/2021 7:38 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 05/1/2021, tại trụ sở Bộ NNPTNT, Hội SVCVN đã có buổi làm việc với Bộ NNPTNT. Tham gia buổi làm việc, phía Hội SVCVN có TS Nguyễn Hữu Vạn – Chủ tịch Hội SVCVN, lãnh đạo Văn phòng Hội, lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ, chuyển giao KHCN Hoa, cây cảnh và phát triển nông thôn. Bộ NNPTNT có: Thứ trưởng Trần Thanh Nam, lãnh đạo Cục Khuyến Nông, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt và Trung tâm Xúc tiến thương mại.

Sau khi nghe TS. Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội SVCVN tóm tắt hoạt động trong các năm 2019 - 2020 và một số đề xuất, kiến nghị của Hội, các ý kiến trao đổi từ phía các đơn vị thuộc Bộ, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận:

Chia sẻ với những cố gắng và kết quả hoạt động của Hội thời gian qua. Thống nhất với đề xuất của Hội, giao Cục Khuyến Nông, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, phối hợp với Hội SVCVN triển khai sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ và Hội, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Đối với các đề xuất của Hội, trong năm 2021, Bộ NNPTNT sẽ phối hợp với Hội SVCVN thực hiện một số nội dung, công việc: Tiếp tục hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, tập trung vào việc nâng cao nhận thức, phổ biến chính sách phát triển ngành nghề nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giới thiệu mô hình sản xuất, kinh doanh, nghệ nhân, nhà vườn tiêu biểu. Phối hợp tổ chức hoạt động triển lãm quy mô toàn quốc, khu vực về sinh vật cảnh và sản phẩm nông nghiệp. Phối hợp, tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường sản phẩm sinh vật cảnh. Phối hợp với Hội SVCVN, lựa chọn đối tượng, nội dung, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ thuật, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ về hoa, cây cảnh. Nghiên cứu, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế về sinh vật cảnh, về môi trường, cảnh quan, gắn các hoạt động, sản phẩm sinh vật cảnh vào quá trình hoàn thiện bộ tiêu chí, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; lựa chọn mô hình làng nghề tham gia chương trình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phối hợp đánh giá quy mô, chất lượng làng nghề sinh vật cảnh, lựa chọn một số làng nghề, sản phẩm để thực hiện chương trình hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề; chương trình mỗi làng nghề một sản phẩm truyền thống. Hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng đề án phát triển hoa, cây cảnh trong giai đoạn 2021-2025. Phối hợp nghiên cứu, đề nghị Chính phủ công nhận, vinh danh các danh hiệu Nhà nước cho nghệ nhân lĩnh vực sinh vật cảnh. 

Ngay những ngày đầu năm 2021, sự ủng hộ tích cực của Bộ NNPTNT là thuận lợi căn bản, mở ra những điều kiện, cơ hội tốt cho phong trào và hoạt động của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững.

Nguyễn Mạnh Quỳnh

 

 

 

 

 

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam