Đang gửi...
Thời gian 23/01/2020 8:46 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Hệ thống văn bản

STT Tiêu đề
1 Điều lệ hội SVC Việt Nam
2 Kế hoạch số 370/2018/KH-HSVC ngày 08-11-2018 Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân SVC Việt Nam" và công nhận "Nhà vườn SVC tiêu biểu năm 2018
3 Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
4 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thông - Quy định "Sản xuất và kinh doanh Sinh Vật Cảnh" là một ngành nghề ở Việt Nam.
5 Hướng dẫn số 200/2018/HD-HSVC ngày 09-03-2018 Thực hiện một số điều của điều lệ Hội SVC Việt Nam
6 Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2021
7 Quyết định số 94/2017/QĐ-HSVC ngày 30-11-2017 Thành lập cụm thi đua trong Hội SVC Việt Nam
8 Quyết định 207/2018/QĐ-HSVC ngày 06-04-2018 Thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân SVC Việt Nam"
9 Kế hoạch số 180/2018/KH-HSVC ngày 04-04-2018 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Hội SVC Việt Nam (13-05-1989 - 13-05-2019)
10 Quyết định 201/2018/QĐ-HSVC ngày 04-04-2018 Ban hành quy định xét công nhận "Chủ nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu" của Hội SVC Việt Nam
11 Quyết định số 87/2017/QĐ-HSVC Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Hội SVC Việt Nam
12 Quyết định số 69/2017/QĐ-HSVC ngày 10-10-2017 Ban hành quy chế xử lý kỷ luật
13 Đề án 203/2018/ĐA-HSVC ngày 06-04/2018 Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội SVC Việt Nam
14 Quyết định 39/QĐ-HSVC ngày 10-09-2017 Ban hành quy chế kết nạp hội viên tập thể trực thuộc Hội SVC Việt Nam
15 Quyết định số 205/2018/QĐ-HSVC ngày 06-04-2018 Ban hành quy chế xét tặng danh hiệu nghệ nhân SVC Việt Nam
 • Viện sáng tạo độc bản Việt Nam
 • Triển lãm Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15
 • Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
 • Thời báo Việt làng nghề
 • Vietcombank
 • Hội kỷ lục gia Việt Nam
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
 • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
 • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
 • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
 • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
 • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
 • ASPAC 15, Năm 2019, Việt Nam
 • Hội đá cảnh Việt Nam
 • Lễ hội Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15