Đang gửi...
Thời gian 22/10/2020 9:43 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Hệ thống văn bản

STT Tiêu đề
1 Hướng dẫn Quy định xét khen thưởng và các hình thức vinh danh, công nhận của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
2 Đề án nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng
3 Khuyến cáo Hội viên SVC về việc mua bán Lan đột biến
4 Điều lệ hội SVC Việt Nam
5 Nghị quyết số 41/2020/NQ-HSVC Hội nghị BCH lần thứ 4, khoá 6, nhiệm kỳ 2017-2021
6 Nghị định 41/2020/NĐ-CP ký ngày 8/4/2020 về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
7 Chương trình phối hợp giữa Bộ NN & PTNT và Hội SVC Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 số 3497/CTPH-BNN-HSVC
8 Quyết định số 90/2019/QĐ-HSVC Ban hành quy chế công nhận "Cây cổ thụ có giá trị Lịch sử - Văn hóa"
9 Kế hoạch số 370/2018/KH-HSVC ngày 08-11-2018 Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân SVC Việt Nam" và công nhận "Nhà vườn SVC tiêu biểu năm 2018
10 Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
11 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thông - Quy định "Sản xuất và kinh doanh Sinh Vật Cảnh" là một ngành nghề ở Việt Nam.
12 Hướng dẫn số 200/2018/HD-HSVC ngày 09-03-2018 Thực hiện một số điều của điều lệ Hội SVC Việt Nam
13 Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2021
14 Quyết định số 94/2017/QĐ-HSVC ngày 30-11-2017 Thành lập cụm thi đua trong Hội SVC Việt Nam
15 Quyết định 207/2018/QĐ-HSVC ngày 06-04-2018 Thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân SVC Việt Nam"
 • Viện sáng tạo độc bản Việt Nam
 • Triển lãm Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15
 • Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
 • Thời báo Việt làng nghề
 • Vietcombank
 • Hội kỷ lục gia Việt Nam
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
 • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
 • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
 • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
 • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
 • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
 • ASPAC 15, Năm 2019, Việt Nam
 • Hội đá cảnh Việt Nam
 • Lễ hội Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15