Đang gửi...
Thời gian 02/07/2022 2:45 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Hệ thống văn bản

STT Tiêu đề
1 Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ Hội SVC Việt Nam lần thứ 09, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2021
2 Kế hoạch tổ chức Đại Hội Đại Biểu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (lần thứ 5, khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2021)
4 Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (lần thứ 8, khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2021)
5 Hướng dẫn Thi đua khen thưởng của Hội SVC Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2021
6 Quyết định ban hành Quy chế công nhận "Cây cổ thụ có giá trị lịch sử văn hoá"
7 THÔNG BÁO: Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (20.1.2021)
8 Hội Sinh vật cảnh Việt Nam lên kế hoạch phát hành Lịch treo tường 2021
9 Hướng dẫn Quy định xét khen thưởng và các hình thức vinh danh, công nhận của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
10 Đề án nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng
11 Khuyến cáo Hội viên SVC về việc mua bán Lan đột biến
12 Điều lệ hội SVC Việt Nam
13 Nghị quyết số 41/2020/NQ-HSVC Hội nghị BCH lần thứ 4, khoá 6, nhiệm kỳ 2017-2021
14 Nghị định 41/2020/NĐ-CP ký ngày 8/4/2020 về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
15 Chương trình phối hợp giữa Bộ NN & PTNT và Hội SVC Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 số 3497/CTPH-BNN-HSVC
  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Kênh Làm vườn TV
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam