Đang gửi...
Thời gian 22/04/2021 8:47 CH (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Hệ thống văn bản

STT Tiêu đề
1 Hướng dẫn Thi đua khen thưởng của Hội SVC Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2021
2 Quyết định ban hành Quy chế công nhận "Cây cổ thụ có giá trị lịch sử văn hoá"
3 THÔNG BÁO: Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (20.1.2021)
4 Hội Sinh vật cảnh Việt Nam lên kế hoạch phát hành Lịch treo tường 2021
5 Hướng dẫn Quy định xét khen thưởng và các hình thức vinh danh, công nhận của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
6 Đề án nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng
7 Khuyến cáo Hội viên SVC về việc mua bán Lan đột biến
8 Điều lệ hội SVC Việt Nam
9 Nghị quyết số 41/2020/NQ-HSVC Hội nghị BCH lần thứ 4, khoá 6, nhiệm kỳ 2017-2021
10 Nghị định 41/2020/NĐ-CP ký ngày 8/4/2020 về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
11 Chương trình phối hợp giữa Bộ NN & PTNT và Hội SVC Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 số 3497/CTPH-BNN-HSVC
12 Quyết định số 90/2019/QĐ-HSVC Ban hành quy chế công nhận "Cây cổ thụ có giá trị Lịch sử - Văn hóa"
13 Kế hoạch số 370/2018/KH-HSVC ngày 08-11-2018 Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân SVC Việt Nam" và công nhận "Nhà vườn SVC tiêu biểu năm 2018
14 Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
15 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thông - Quy định "Sản xuất và kinh doanh Sinh Vật Cảnh" là một ngành nghề ở Việt Nam.
  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Hội SInh vật cảnh tỉnh Đồng Nai
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam