Đang gửi...
Thời gian 26/10/2020 1:46 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Giao ban các Hội KHKT ngành toàn quốc 2020

Ngày 12/10 tại Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị Giao ban các Hội KHKT ngành toàn quốc. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, đại diện các Ban, Ngành trung ương và lãnh đạo của các hội ngành. Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tham dự hội nghị và có báo cáo tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của các Hội ngành toàn quốc từ hội nghị giao ban tháng 9/2019 đến nay. Trong đó nêu rõ, năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gắn với nhiều sự kiện quan trọng của Liên hiệp hội Việt Nam. Các vấn đề liên quan tới tổ chức bộ máy và hoạt động; mối quan hệ giữa Liên hiệp hội và các cơ quan đảng, nhà nước; công tác nhân sự, đánh giá sơ kết, tổng kết một số nghị quyết , chỉ thị, kết luận của Đảng về Liên hiệp Hội Việt Nam và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII…

Về công tác chỉ đạo điều hành, Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn của các Liên hiệp hội địa phương trong quá trình triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TW; triển khai xây dựng Đề án Quy hoạch báo chí theo tinh thần Quyết định số 362-QĐ/TTg ngày 3/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tốt với các Bộ, Ban, ngành trung ương thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Về hoạt động của các Hội ngành toàn quốc, đoàn Chủ tịch và các Ban chuyên môn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình xử lý các kiến nghị, đồng thời triển khai chương trình công tác năm 2020 theo kế hoạch đề ra; đề xuất với Ban Bí thư và các cơ quan chức năng về việc hướng dẫn thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của ban Bí thư; đa số các Hội ngành toàn quốc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đúng quy định; Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử đại diện tham dự, phát biểu ý kiến, trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho nhiều tập thể cá nhân của các hội thành viên nhân dịp đại hội; Ban hành các Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của các Hội thành viên. Tại Hội nghị, Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 6, Khoá VII, Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam nhất trí kết nạp thêm 03 thành viên mới gồm: Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam, Hội nghiên cứu bệnh hại thực vật Việt Nam, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam nâng tổng số thành viên lên 89 Hội ngành.

Các Hội ngành dưới sự hỗ trợ của Liên hiệp Hội đã có các hoạt động tư vấn, phản biện sôi nổi bám sát tình hình KT-XH của đất nước; triển khai nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước; có nhiều hoạt động hợp tác nổi bật  trong nước và quốc tế.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đại diện cho các Hội ngành đã có các tham luận giá trị:

Phát biểu kết luận, Ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đề nghị Hội nghị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, từng bước xây dựng quy chế phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành toàn quốc; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất của Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội ngành với các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền; đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăng cường vị trí, vai trò của các Hội ngành và Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị; đổi mới phương pháp luận và văn hoá tư vấn, phản biện, ý thức xây dựng để góp phần nâng cao hiệu qủa hoạt động tư vấn, phản biện; đẩy mạnh hợp tác, phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành liên quan; xây dựng CSDL về các Hội ngành toàn quốc, thiết lập cơ chế để tăng cường các hoạt động giao lưu của các nhóm Hội ngành cùng lĩnh vực; kiến nghị đề xuất với Nhà nước có lộ trình chuyển giao một số dịch vụ công cho các tổ chức xã hội – nghề nghiệp thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hoá của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Hội cũng đề nghị các Hội thành viên chú trọng công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, động viên trí thức phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật.

Thông tin từ Website Hội SVCVN

 

 

Tin tức khác

 • Viện sáng tạo độc bản Việt Nam
 • Triển lãm Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15
 • Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
 • Thời báo Việt làng nghề
 • Vietcombank
 • Hội kỷ lục gia Việt Nam
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
 • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
 • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
 • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
 • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
 • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
 • ASPAC 15, Năm 2019, Việt Nam
 • Hội đá cảnh Việt Nam
 • Lễ hội Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15