Đang gửi...
Thời gian 26/11/2020 8:55 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Đề nghị Hội sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa tham gia Hội chợ - Triển lãm

UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc tham gia Hội chợ - Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020.

Để góp phần vào thành công chung của Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020, UBND tỉnh đề nghị Hội sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa vận động, tổ chức cho các hội viên của Hội và phối hợp với Hội sinh vật cảnh các tỉnh, thành phố tham gia trưng bày khu vực sinh vật cảnh tại Hội chợ - Triển lãm (ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí vận chuyển cho đơn vị); đảm bảo quy mô và chất lượng, xứng tầm với sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. 

Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ với Hội sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ - Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2015, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020”.

Tin tức khác

 • Viện sáng tạo độc bản Việt Nam
 • Triển lãm Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15
 • Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
 • Thời báo Việt làng nghề
 • Vietcombank
 • Hội kỷ lục gia Việt Nam
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
 • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
 • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
 • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
 • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
 • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
 • ASPAC 15, Năm 2019, Việt Nam
 • Hội đá cảnh Việt Nam
 • Lễ hội Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15