Đang gửi...
Thời gian 22/01/2021 7:03 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Dấu ấn đầu năm 2021: Thành công của Hội nghị Ban Thường vụ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Lần thứ 7, Nhiệm kỳ Khoá VI (2017 - 2021)

Ngày 06/1/2021, tại Khách sạn LEGACY - Yên Tử (Quảng Ninh), Hội SVC Việt Nam đã triệu tập “Hội nghị Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ khóa VI (2017-2021).

Toàn cảnh Hội nghị

 Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Hữu Vạn - Chủ tịch Hội SVCVN chủ trì Hội nghị. Tạp chí Việt Nam hương sắc, Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng Hội SVCVN và đại diện lãnh đạo Hội SVC tỉnh Quảng Ninh,.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm Hội nghị đã đồng tình với báo cáo đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Hội trong năm 2020, đồng thời Ban thường vụ cũng quan tâm các giải pháp chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2021 như sau:  

1) Tiếp tục thực hiện đề án đổi mới, tăng cường công tác tuyền thông, hoàn thành cơ bản và duy trì hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử.

2) Quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức, phát triển hội viên, tạo điều kiện cho hoạt động của các hội thành viên, đơn vị trực thuộc.

3) Tăng cường các hoạt động phối hợp với Bộ NNPTNT; tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp triển khai Nghị định 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; xây dựng các kế hoạch, tổ chức các sự kiện, hoạt động gắn với mục tiêu phát triển sinh vật cảnh bền vững.

4) Nhất trí điều chỉnh nhiệm vụ thẩm định “Cây cổ thụ có giá trị lịch sử, văn hoá”.

5) Nhất trí chủ trương và giao cho Ban Thường trực xem xét, quyết định thành lập mới, điều chỉnh mô hình tổ chức một số đơn vị trực thuộc Hội SVCVN.

6) Nhất trí sự cần thiết, nguyên tắc, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội SVCVN. Trên cơ sở các ý kiến bước đầu của Ban Thường vụ, Ban Thường trực tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo, chuẩn bị các điêu kiện trình Ban Chấp hành và Bộ Nội vụ cho ý kiến trước khi trình Đại hội.

Ban Thường vụ cũng nhất trí phương án chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVCVN khoá VII (nhiệm kỳ 2021- 2026). Giao cho Ban Thường trực chuẩn bị các điều kiện, thành lập các Ban chuyên môn chuẩn bị Đại hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội SVCVN Nguyễn Hữu Vạn ghi nhận sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các Uỷ viên Ban Thường vụ; đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, điều kiện tổ chức phiên họp của Văn phòng. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội SVCVN gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Uông Bí, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ninh và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Tùng Lâm, đã hỗ trợ,  tạo điều kiện cho thành công của Hội nghị.

Bên thềm năm mới 2021, thành công của Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 7 là tiền đề, mở ra những cơ hội, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới, to lớn hơn và toàn diện hơn./.

Nguyễn Mạnh Quỳnh,

 Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Hội SVCVN

 

Tin tức khác

  • Hội kỷ lục gia Việt Nam
  • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
  • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
  • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
  • Hội đá cảnh Việt Nam