Đang gửi...
Thời gian 27/05/2020 1:07 SA (GMT +7)

Quảng cáo

Quảng cáo

Cơ cấu tổ chức

HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG HỘI VÀ TẠP CHÍ VIỆT NAM HƯƠNG SẮC

LÃNH ĐẠO -  BAN THƯỜNG VỤ
 

 1.  

NGUYỄN HỮU VẠN

Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0913.287955

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

 1.  

NGUYỄN GIA THỌ

Phó Chủ tịch TTr Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP Hà Nội

0913.248755

gialong189@gmail.com

 1.  

TRẦN CÔNG CẢNH

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0918.444525

canhlantran@gmail.com

 1.  

NGUYỄN TẤT DIÊN

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

Trưởng Ban Kiểm tra  Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nghệ An

0913.273805

hoisinhvatcanhnghean@gmail.com

 1.  

LÊ QUỐC DOANH

Thứ trưởng Bộ Nông nghệp và PTNT

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam;

0913.234574

doanhctt@gmail.com

 1.  

TRƯƠNG HOÀNG

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP HCM

0903.921413

truonghoang30125@gmail.com

 1.  

VÕ HỒNG NHÂN

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0903.817859

hoisinhvatcanhdongthap@gmail.com

 1.  

NGUYỄN DUY QUÝ

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Định

0905.038369

lyvhbd@gmail.com

 1.  

TRẦN  ĐÌNH THÀNH

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0988.055072

locnguyennam6556@gmail.com

 1.  

PHẠM THẠNH TRỊ

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Cà Mau

0913.893079

tahoangnguyen@gmail.com

 1.  

TRẦN VĂN VỤ

Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam

0913.890019

sinhvatcanhst@gmail.com

 1.  

PHẠM HỒNG CỜ

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nam Định

0913.290396

phungvandongnd54@gmail.com 

landoanh2017@gmail.com

 1.  

ĐẶNG VĂN ĐÔNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Phó Viện trưởng Viện Rau quả

0913.562265

donghoacaycanh@yahoo.com

 1.  

LÊ TRUNG HƯNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Hiệu trưởng Trường CĐ NN&PTNT BB

0983.963799

lehungvcard@gmail.com

 1.  

DOÃN VĂN HƯỞNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lào Cai

0912.194818

tuankiemlam@gmail.com

 1.  

NGUYỄN THỊ THANH NGA

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

TT Nghiên cứu và Bảo tồn SVCVN

0904.133628

ngatrangnam@gmail.com

 1.  

VŨ NGUYÊN NHIỆM

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0913.262277

 1.  

NGUYỄN VĂN TRÚC

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Phú Yên

0913.445104

 

 1.  

NGUYỄN QUỐC TUẤN

Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0913.224199

vacvina08@gmail.com

 1.  

PHẠM QUANG VINH

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

0903.403287

 1.  

ĐẶNG ĐÌNH VƯỢNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội LV& SVC tỉnh Phú Thọ

0913.310089

dangvuongpt51@gmail.com

22

PHẠM NGỌC TẠO

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chánh Văn phòng Hội

0912.550117

024.32444429

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

 

VĂN PHÒNG HỘI SINH VẬT CẢNH VIỆT NAM

22

PHẠM NGỌC TẠO

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Chánh Văn phòng Hội

0912.550117

024.32444429

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

 1.  

NGUYỄN MẠNH QUỲNH

UV Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chánh Văn phòng Hội

0913.287528

024.32444429

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

 1.  

 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN

UV Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chánh Văn phòng Hội

0903.475757

024.32444429

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

 

 1.  

 TRẦN MẠNH TUẤN

UV Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó TBT website Hội SVC Việt Nam

0975.778877

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

26

BÙI THỊ XUÂN

Kế toán trưởng Hội SVC Việt Nam

0915.279338

hoisinhvatcanhvn2017@gmail.com

 

TẠP CHÍ VIỆT NAM HƯƠNG SẮC

26

 NGUYỄN THẮNG

UV Ban Thường vụ Hội SVC Việt Nam

Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hương sắc

0976.725555

0243.2323660

tcvnhs@gmail.com

27

TẠ HỒNG NGỌC

Kế toán, trị sự Tòa soạn Tạp Chí Việt Nam Hương sắc

0962.025792

0243.2323660

tcvnhs@hmail.com

 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH HỘI SVC CÁC TỈNH THÀNH PHỐ

 1.  

 NGUYỄN TRÍ TÂM

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh An Giang

0913.971826

tritamlxag@gmail.com

 1.  

 LÊ HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bạc Liêu

0913.892151

 

 1.  

 LÊ HỮU KHÁNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bắc Giang

0356.471866

yenich59@gmail.com

 1.  

 ĐẶNG CÔNG HƯỞNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bắc Ninh

0947.001198

dangconghuong@gmail.com

 1.  

 ĐẶNG NGỌC MAI

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bến Tre

0913.965317

maithy03258@gmail.com

 1.  

 ĐOÀN MINH CHIẾN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Dương

0983.670520

doanminhchien45@gmail.com

svcbinhduong@gmail.com

 1.  

NGUYỄN QUANG HƯNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC thành phố Cần Thơ

0913.973318

nqhung.svcct@yahoo.com

 1.  

NGUYỄN QUANG NGA

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC thành phố Đà Nẵng

0903.509154

ngocsvcdn@gmail.com

quockhanh1@gmail.com

 1.  

NGÔ MINH KHA

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đăk Lăk

0906.517740

mctanvan@gmail.com

 1.  

VŨ VĂN SANG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đồng Nai

0917.874345

vuonhoabh@yahoo.com

 1.  

NGUYỄN THÀNH TÀI

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đồng Tháp

0918.973938

hoilamvuon.dongthap@gmail.com

thanhtainnhcl@gmail.com

hoisinhvatcanhdongthap@gmail.com

 1.  

NGUYỄN VĂN TRINH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC Thị xã An Khê, Gia Lai

0935.237357

 

 1.  

NGUYỄN MẠNH THÙY

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Giang

0985.920661

hoicuutnxphg@gmail.com

 1.  

NGUYỄN CẢNH HƯNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam

0813.026888

ndbinhhanam@gmail.com

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH HỢI

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Tĩnh

0913.294313

 

 1.  

NGÔ VĂN HANH

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban KT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hải Dương

0387.753219

ngovanhanhhd@gmail.com

 1.  

NGUYỄN HUY ÁNH

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC thành phố Hải Phòng

0912.402235

sinhvatcanhhp@gmail.com

 1.  

ĐINH ĐỨC KHÁNG

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội LV& SVC tỉnh Hòa Bình

0373.285361

0912.359943

nguyenquanghoahb@gmail.com

 1.  

NGÔ HÙNG MẠNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hưng Yên

0913.588486

hmanhlhh@gmail.com

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH HUẤN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Khánh Hòa

0913.400899

svckhanhhoa@gmail.com

vanhuong@longphutourist.com

 1.  

NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Kiên Giang

0913.630996 – 0977266621

triphuongkg@gmail.com

 1.  

ĐẶNG ĐỨC MẠNH

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Kon Tum

0978.705052

 

 1.  

LÒ VĂN CHỈNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lai Châu

0913.075235

hahuonggiangyb@gmail.com

congtydinhquan@gmail.com

 1.  

NGUYỄN VĂN NAM

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lạng Sơn

0829.166888

namcayls@gmail.com

 1.  

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Lâm Đồng

0913.865147

nguyenducdungdl@yahoo.com.vn

 1.  

NGUYỄN VĂN LỘC

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Long An

0913.730475

hndangson@gmail.com

 1.  

NGUYỄN TRUNG LẠC

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Ninh Bình

0913.292409

trungkien4482@gmail.com

trunglacsvcninhbinh@gmail.com

 1.  

PHẠM VĂN MUỘN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC, tỉnh Ninh Thuận

0913.882058

muonvhxh@gmail.com

 1.  

NGUYỄN TIẾN NGỮ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Bình

0913.295525

cuongttbtxhqb@gmail.com

 

 1.  

TRẦN BẢO PHÁT

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Ngãi

0914.017795

pbtrinh@pdu.edu.vn

mrthuanqn@gmail.com

sinhvatcanhquangngai@gmail.com

 1.  

LÊ THANH HÀ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Quảng Ninh

0913.537555

ttbaotonsvcqn@gmail.com

thanhntqni@gmail.com

 1.  

HUỲNH THÀNH HIỆP

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Sóc Trăng

0913.890010

sinhvatcanhst@gmail.com

 1.  

VŨ VĂN AN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội Ngành nghề NN tỉnh Sơn La

0912.577306

thienvuthu@gmail.com

 1.  

NGUYỄN THẾ LONG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tây Ninh

0918.383894

 

 1.  

LẠI QUANG MIÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Bình

0971.536599

thaibinhsinhvatcanh@gmail.com

 1.  

ĐINH VĂN THỂ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Nguyên

0913.509365

hoisvctinhthainguyen@gmail.com

 1.  

HÀ GIANG SƠN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thanh Hóa

0985.914.407

svclevanu1946@gmail.com

 1.  

NGUYỄN HỮU VẤN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thừa Thiên – Huế

0935.228799

 

 1.  

PHẠM VĂN CHÍNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tiền Giang

0911461079

hathanhbinh1958@gmail.com

 1.  

NGUYỄN VĂN XUÂN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Trà Vinh

0353.626234

 

 1.  

NGUYỄN VĂN CHIÊU

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Tuyên Quang  

0912.504154

nguyenvanchieu50@gmail.com

 1.  

NGUYỄN VĂN MẪN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Vĩnh Long 

0984.076.994

kieungadcl@gmail.com

 1.  

TRẦN ĐÌNH CẦU

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Vĩnh Phúc

0913.284.074

tranduccau2010@gmail.com

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH THI

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Yên Bái

Đang xác minh

72

LÊ THỊ NGA

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC Tp Bà Rịa - Vũng Tàu

0977.922688

lenga101963@gmail.com

 

 ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

CÁC NHÀ KHOA HỌC – NGHỆ NHÂN –  DOANH NHÂN – CHỦ NHÀ VƯỜN – PCT TỈNH HỘI

 

 1.  

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam

0913.289448

ndbinhhanam@gmail.com

 1.  

PGS.TS NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0912.066216

tamki54@gmail.com

 1.  

HOÀNG MINH CHÍNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0903.412844

 

 1.  

NGUYỄN VĂN CÔNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0913.052075

 

 1.  

ĐINH VĨNH CƯỜNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0977.808766

dinhvinhcuong@gmail.com

 1.  

LÊ HỮU DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0903.802797

 

 1.  

TRẦN VIỆT DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0903.403270

 1.  

GS.TS NGÔ QUANG ĐÊ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0982.981150

 

 1.  

ĐỖ VĂN HÀI

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC TP Hà Hội

0912.144233

haicaycanhhn@gmail.com

 1.  

NGUYỄN GIA HIỀN

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Phó Chủ tịch Hội SVC TP Hà Nội

0967.795885

nguyengiahien1954@gmail.com

 1.  

BÙI VĂN HIỆP

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

UV Ban Thường vụ Hội SVC TP Hải Phòng

0913.242638

 

 1.  

ĐINH VĂN HÒA

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hà Nam

0976.144693

 

 1.  

PGS.NGUT LÊ VĂN HÒA

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0904.901798

lvhoa@ctu.edu.vn

 1.  

LÊ VĂN HOÀNH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0913.026168

 

 1.  

TRẦN THẾ HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC quận Gò Vấp, TPHCM

0902.350819

htx.hoakienggovap99@gmail.com

 1.  

TRẦN VĂN KHỞI

Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

024.37711293 - 0912077140

trvkhoi@gmail.com

 1.  

HỒ QUANG LONG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Hải Dương

0912.091634

hoquanglonglhh@gmail.com

 

 1.  

BÙI XUÂN LÝ

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BKT Hội

Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bình Định

0913.429699

lyvhbd@gmail.com

 1.  

NGUYỄN CÔNG MINH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0913.979817

 

 1.  

TRẦN VIẾT MỸ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP Hồ Chí Minh

0903.938444

 

 1.  

VÕ HOÀI NAM

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0982.877799

 1.  

TẠ HOÀNG NGUYÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Cà Mau

0913.893127

tahoangnguyen@gmail.com

 1.  

VƯƠNG XUÂN NGUYÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chánh văn phòng Hội SVC TP Hà Nội

0846.460404

a0912563309@gmail.com

 1.  

NGUYỄN THỊ HOÀNG NY

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

028.37040016 -093.2067711

bonsaithanhtam@yahoo.com

 1.  

NGUYỄN NHÂN PHƯỢNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Đá quý Việt Nam  

0222.3871777  - 0912.224199

phusonresort@gmail.com

 1.  

ĐOÀN XUÂN PHƯỢNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Nam Định

0985.600999

 1.  

GS-TS TRẦN DUY QUÝ

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0913.232858

tranquy190348@gmail.com

 

 1.  

PHAN THANH SANG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch HH Hoa lan Đà Lạt, Lâm Đồng

0907.852111

info@ysaorchid.com.vn

 1.  

ĐỖ VĂN SƠN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

0913.217758

 

 1.  

GS-TS NGUYỄN QUANG THẠCH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Nhà Khoa học

nguyenthachshnn@gmail.com

0913.560164

 

 1.  

HỒ NGỌC THĂNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam, Doanh nhân

0911.868999

3903.444557

 1.  

LÊ VĂN THIỆN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0967.614789

 

 1.  

NGUYỄN DUY TIẾP

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC TP Hải Phòng

0946.660386

sinhvatcanhhp@gmail.com

 1.  

HOÀNG XUÂN TRƯỜNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ tịch Hội SVC TP Sơn Tây

0925.413399

 1.  

NGUYỄN HUY TRƯỞNG

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Thái Bình

0913.555602

phamcuongpth@gmail.com

 1.  

TRẦN MINH TUẤN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bến Tre

0908.919259

 1.  

HUỲNH THANH TUYÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn SVC Tuyên Mỹ Linh

0914.955599

 

 1.  

LÂM NGỌC VINH

Ủy viên Ban Chấp hành Hội SVC Việt Nam

Chủ nhà vườn sinh vật cảnh

0908.202122

 

 

 

 • Viện sáng tạo độc bản Việt Nam
 • Triển lãm Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15
 • Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
 • Thời báo Việt làng nghề
 • Vietcombank
 • Hội kỷ lục gia Việt Nam
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Nhà vườn Cảnh Lan Viên
 • Công ty sinh vật cảnh Thăng Long
 • Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
 • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HOA, CÂY CẢNH
 • Hội nhiếp ảnh Việt Nam
 • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
 • ASPAC 15, Năm 2019, Việt Nam
 • Hội đá cảnh Việt Nam
 • Lễ hội Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15